of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
Logo-BB

Binnenlands Bestuur redactie

 • BB-09-2020-Special-Financi-n-en-corona---cover

  Effect corona-crisis: rekenen met onzekerheid

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  Special: Financiën & corona Rekenen met onzekerheid De corona-crisis maakt veel anders en raakt van alles, zeker de gemeentefinanciën. Lokale overheden zien hun uitgaven stijgen, hun inkomsten dalen. In welke mate dat het geval zal zijn, valt lastig te bepalen. Deels komt dat omdat onduidelijk is hoelang de crisis aanhoudt, en...
  Download PDF
 • BB-10-2020-Special-Vastgoed-en-corona-cover

  Scenario's maken als beleid: pas op de plaats

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  Special vastgoed & corona Een broedende vleermuis kon nog wel eens een enkel bouwproject stilleggen. Een waarschijnlijk via het nachtdiertje verspreid virus lijkt er nu in te slagen de complete harde sector in een crisis te storten. In de special proberen we een beeld te schetsen hoe diep die crisis is, maar ook hoe de schade is te...
  Download PDF
 • AVG_1

  Handreiking APV en ondermijning

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2020
  Het terugdringen van ondermijnende (drugs) criminaliteit lukt alleen met een integrale aanpak. Strafrecht, bestuursrecht en (fiscaal) afpakken van (crimineel) vermogen gaan daarbij hand in hand. En als het gaat om de bijdrage van de gemeenten, is, naast het toepassen van het wettelijk instrumentarium op grond van de wet Bibob en de Opiumwet, ook...
  Download PDF
 • money-2724241-640

  Herijking gemeentefonds: klassieke taken

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie januari 2020
  Achtergrond en vraagstelIing De context waarin het openbaar bestuur werkt, is de afgelopen decennia sterk veranderd. Gemeenten staan voor uiteenlopende opgaven: denk hierbij aan de veranderingen in aard en omvang van het taken-pakket van gemeenten (waaronder decentralisaties), schaalvergroting en taakdifferentiatie, groei en krimp van...
  Download PDF
 • geld---toezicht---shutterstock-103933031

  Concept rapportage sociaal domein

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie januari 2020
  Het proces tot nog toe In de vorige begeleidingscommissies en stuurgroepen hebben we de voorlopige uitkomsten van de regressieanalyses besproken. Daarnaast is nog een schriftelijke ronde geweest met de stuurgroep over de wenselijkheid van participatiegerelateerde maatstaven en hoge zorgkosten in het model jeugd. Hieruit is geconcludeerd dat...
  Download PDF
 • BB-18-2019-Special-Omgevingswet-cover

  Special Omgevingswet 2019: Burger nog amper voorbereid

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie 2020
  Er is binnen gemeenten een cultuuromslag nodig om in te spelen op de veel flexibelere ruimtelijke regels. Hoe zorg je ervoor dat alle geledingen binnen een gemeente daar tijdig voor worden klaargestoomd? Liggen gemeenten op schema om de wet in 2021 succesvol te kunnen invoeren? En hoe is te vermijden dat de Omgevingswet slechts het feestje wordt...
  Download PDF
 • BB-17-2019-Special-De-energieke-ambtenaar-cover

  Spercial De energieke ambtenaar

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie
  Uit onderzoek blijkt dat het in de publieke sector wemelt van de bevlogen ambtenaren. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen deze bevlogenheid vasthouden en niet te ver gaan? Wat kan de werknemer doen om te blijven bruisen, en wat kan de werkgever doen om het personeel vitaal te houden in tijden dat de verwacht ingen steeds hoger worden? Een fijne...
  Download PDF
 • BB-16-2019-Special-Arbeidsmarkt-cover

  Krapte, krapte en nog een krapte: personeelstekort publieke sector

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie
  De vraag van rijk, provincies en gemeenten naar extra personeel stijgt. En dat op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Gevolg: het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe en de uitvoering van taken begint in het gedrang te komen. Wie de oplossing heeft, mag het zeggen. Hogere salarissen? Zoeken in nieuwe hoeken? Zouden statushouders...
  Download PDF
 • BB-12-2019-Special-Digitaal-cover

  Special Digitaal: Gedreven door data

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie 2020
  Special digitaal: Gedreven door data Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain. Drie ontwikkelingen die het publiek domein gaan veranderen, onder andere het werk van de ambtenaar. Maar het zijn ook drie onderwerpen die onderhevig zijn aan hypes. In de special zoomen we in op de zin en onzin rondom de ontwikkeling van de digitale overheid. En...
  Download PDF
 • BB-11-2019-cover-special-vastgoed_1

  Special vastgoed: operatie verduurzaming

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie
  Operatie verduurzaming De overheid moet het voorbeeld geven waar het gaat om het energiezuinig maken van gebouwen. Maar aan dat verduurzamen van onder andere scholen, gemeentekantoren en sportcomplexen hangt een fors kostenplaatje. Intussen klaagt de buitenwacht om het trage tempo dat aan de dag wordt gelegd. Wat zijn de belangrijkste...
  Download PDF
Inloggen of registreren