of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
Logo-BB

Binnenlands Bestuur redactie

 • BB13-2020-Special-thuiswerken

  Special thuiswerken: zwaaikantoor is blijvertje

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2020
  Zwaaikantoor is blijvertje Corona dwingt de meeste ambtenaren vooralsnog tot thuiswerk. Dat betekent nieuwe uitdagingen voor een gemeentesecretaris. Hoe houd je immers controle over een organisatie op afstand? Intussen worden gemeentekantoren met looproutes en herplaatste bureaus aangepast aan de nieuwe realiteit. En de ambtenaar thuis? Die...
  Download PDF
 • BB-12-2020-cover-special-ICT-en-corona

  Special ICT & corona: Corona als influencer

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2020
  De corona-crisis heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie. Van de ene op de andere dag moest vrijwel elke ambtenaar thuis gaan werken. In deze ict-special besteden we aandacht aan welke acties organisaties daarvoor moesten nemen. Maar ook tot welke nieuwe inzichten de intelligente lockdown leidt bij de inrichting van...
  Download PDF
 • BB-11-2020-cover-special-zorg-en-corona

  EHBO in het sociaal domein: kwetsbare burgers eerst

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  De coronacrisis grijpt in op de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. In een drieluik kijkt Binnenlands Bestuur naar de gevolgen. Hoe ondersteun je als gemeente zzp’ers? Hoe zorg je voor continuïteit van de jeugdzorg? En welke alternatieve vormen van dagbesteding...
  Download PDF
 • BB-07-2020-Special-energietransitie---cover

  Burgers verleiden tot duurzame energie: en nu de wijk in

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2020
  Gemeenten willen een kloppend energieplan hebben, maar burgers kunnen zo lang niet wachten. Ga gewoon aan de slag, adviseert Maarten van Poelgeest gemeenten. In Drechtsteden onderzochten ze de inzet van baat belasting als bekostiging van warmtenetten. Een leerzame casus. Een ander nieuw hulpmiddel voor gemeenten is VIVET dat energiedata...
  Download PDF
 • BB-05-2020-cover-special

  Lessen voor het hoofd: manager met de tijd mee

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2020
  Van ambtenaren verwacht het management dat ze trainingen en opleidingen volgen om zich te blijven ontwikkelen. Ook voor leidinggevenden valt nog veel te leren. Waarin willen zij zich (verder) bekwamen? In deze special brengen we de trends in beeld. De vraag is of die overeenkomen met wat de werkvloer voor hun directe bazen als uitdaging( en)...
  Download PDF
 • BB-09-2020-Special-Financi-n-en-corona---cover

  Effect corona-crisis: rekenen met onzekerheid

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  Special: Financiën & corona Rekenen met onzekerheid De corona-crisis maakt veel anders en raakt van alles, zeker de gemeentefinanciën. Lokale overheden zien hun uitgaven stijgen, hun inkomsten dalen. In welke mate dat het geval zal zijn, valt lastig te bepalen. Deels komt dat omdat onduidelijk is hoelang de crisis aanhoudt, en...
  Download PDF
 • BB-10-2020-Special-Vastgoed-en-corona-cover

  Scenario's maken als beleid: pas op de plaats

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  Special vastgoed & corona Een broedende vleermuis kon nog wel eens een enkel bouwproject stilleggen. Een waarschijnlijk via het nachtdiertje verspreid virus lijkt er nu in te slagen de complete harde sector in een crisis te storten. In de special proberen we een beeld te schetsen hoe diep die crisis is, maar ook hoe de schade is te...
  Download PDF
 • AVG_1

  Handreiking APV en ondermijning

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2020
  Het terugdringen van ondermijnende (drugs) criminaliteit lukt alleen met een integrale aanpak. Strafrecht, bestuursrecht en (fiscaal) afpakken van (crimineel) vermogen gaan daarbij hand in hand. En als het gaat om de bijdrage van de gemeenten, is, naast het toepassen van het wettelijk instrumentarium op grond van de wet Bibob en de Opiumwet, ook...
  Download PDF
 • money-2724241-640

  Herijking gemeentefonds: klassieke taken

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie januari 2020
  Achtergrond en vraagstelIing De context waarin het openbaar bestuur werkt, is de afgelopen decennia sterk veranderd. Gemeenten staan voor uiteenlopende opgaven: denk hierbij aan de veranderingen in aard en omvang van het taken-pakket van gemeenten (waaronder decentralisaties), schaalvergroting en taakdifferentiatie, groei en krimp van...
  Download PDF
 • geld---toezicht---shutterstock-103933031

  Concept rapportage sociaal domein

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie januari 2020
  Het proces tot nog toe In de vorige begeleidingscommissies en stuurgroepen hebben we de voorlopige uitkomsten van de regressieanalyses besproken. Daarnaast is nog een schriftelijke ronde geweest met de stuurgroep over de wenselijkheid van participatiegerelateerde maatstaven en hoge zorgkosten in het model jeugd. Hieruit is geconcludeerd dat...
  Download PDF
Inloggen of registreren