of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
logo-TOP-f_1

Top Onderwijsadvies

  • Pagina-s-van-Mediavalue.Ebook-Krimp-1-.ashx_1

    Krimp is samen groeien

    Whitepaper van Top Onderwijsadvies april 2011
    Wat zijn de gevolgen van bevolkingskrimp op het onderwijs? Hoe kunnen gemeenten en schoolbesturen hiermee op een verantwoorde manier omgaan? Door nauwe samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en andere aanbieders van diensten aan kinderen ontstaat een nieuwe dynamiek. Een dynamiek die kansen creëert om onderwijs bereikbaar en...
    Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen