of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
logo-195x90-300dpi-CMYK

KWIZ

 • Cryptor-whitepaper

  Cryptor

  Whitepaper van KWIZ juni 2016
  Met de transformatie van het sociale domein groeit de behoefte aan een integrale sturing en aanpak. Het beschikken over een goede, accurate en complete gegevensset over het gehele domein is hierbij een belangrijke voorwaarde. Geen eenvoudige opgave, omdat het sociale domein bestaat uit een veelheid van organisaties: gemeenten en...
  Download PDF
 • Wonen-Welzijn---Zorg

  Wonen, welzijn en zorg

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Het terrein van wonen, welzijn en zorg is sterk in beweging en wordt steeds complexer. De transities van de Wmo, de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet vergen van de gemeente een integrale aanpak. Daarbij wilt u een maatschappelijk verantwoorde voorzieningenstructuur in stand houden, maar moet u dat realiseren met minder financiële...
  Download PDF
 • Wonen--welzijn-en-zorg-Kostenprognose-Wmo

  Kostenprognose Wmo

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Vanaf 2013 heeft elke gemeente te maken met de overgang van de AWBZ-functies Dagbesteding en Begeleiding. Deze overgang, zeker in relatie tot de ontwikkelingen richting één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overgang van jeugdzorg en Jeugd-GGZ, versterkt de regierol van de gemeente. De gemeente is hierdoor in staat om...
  Download PDF
 • Re-integratie-en-participatie

  Re-integratie en participatie

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De komst van de Participatiewet heeft grote gevolgen voor het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. In termen van werk betekent dit dat er naast de bestaande inspanningen op re-integratiegebied ook participatiebanen en garantiebanen moeten worden gecreëerd. Ook de samenwerking met ketenpartners als Economische Zaken, werkgeversorganisaties,...
  Download PDF
 • Participatiemonitor

  Participatiemonitor

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Nu de Nederlandse gemeenten de transities hebben voltooid, staan zij voor de volgende opgave: de transformatie van het sociale domein! Op basis van een vraaggerichte benadering en individueel maatwerk worden alleen nog voorzieningen aangeboden aan díe burgers die de gemeentelijke ondersteuning ook écht nodig hebben. Sociaal beleid...
  Download PDF
 • Monitor-Jeugdzorg

  Monitor Jeugdzorg

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren slechts een globaal beeld op geaggregeerd niveau van de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de...
  Download PDF
 • Monitoren-van-minimabeleid

  Monitoren van minimabeleid

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Elke groep heeft verschillende kenmerken en verdient een specifieke benadering. Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is...
  Download PDF
 • Schuldhulpverlening_1

  Schuldhulpverlening

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  Door de economische crisis zijn er steeds meer mensen die in financiële problemen komen, ook personen uit hogere inkomensgroepen. Door een gedetailleerd inzicht in de doelgroepen kunnen gemeenten een preventieve aanpak ontwikkelen door verbindingen te leggen met de beleidsterreinen Wmo en Participatiewet. Hiermee kunnen bestaande budgetten...
  Download PDF
 • Corporate

  Dé kennispartner in het sociale domein

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  De transformatie van het sociale domein biedt de hierbij betrokken organisaties kansen op efficiencyvoordelen door een op maat gesneden dienstverlening aan burgers. KWIZ levert de kennis en informatie die u nodig heeft voor een integrale benadering van de voorheen gescheiden beleidsterreinen.   Onze dienstverlening strekt zich uit over...
  Download PDF
 • Scenarioanalyse-Sociaal-Domein

  Scenarioanalyse Sociaal Domein

  Whitepaper van KWIZ maart 2015
  Gemeenten hebben de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare burgers te verbeteren. In het sociale domein nieuwe stijl moeten gemeenten voorzieningen veranderen in maatwerkvoorzieningen voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De Scenarioanalyse Sociaal Domein is een...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Sociaal (10) Meer onderwerpen Branches Jeugdzorg (1) Re-integratie (1) Meer branches