of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
BBN-Logo-195-x-90

bbn adviseurs

 • bbn-adviseurs-Rekenen-aan-restwaarde

  Rekenen aan restwaarde van een gebouw

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  Bij circulair bouwen willen we de toegepaste materialen later weer opnieuw kunnen inzetten. Om dat goed te kunnen doen, letten we bij het ontwerpen dus op geschiktheid van het materiaal, losmaakbaarheid van producten/elementen en het goed kunnen scheiden van materialen.
  Download PDF
 • bbn-Shopliften

  Shopliften. In vier stappen naar een levendig en aantrekkelijk centrumgebied

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  'Shopliften' is een methode die gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars ondersteunt bij het oplossen van structurele leegstand in (winkel)centrumgebieden. Letterlijk vertaald betekent Shopliften 'winkeldiefstal'. Het achterliggende idee is dan ook om winkel vierkante meters weg te nemen ('te stelen') en te transformeren...
  Download PDF
 • bbn-De-meerwaarde-van-een-planeconomische-check

  De meerwaarde van een planeconomische check

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  Bij projecten voor gebiedsontwikkeling is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar aan de gemeente. Alleen duidelijke afspraken kunnen in de praktijk ook correct worden nageleefd. Bij meer dan 95 procent van de projecten stellen gemeente en ontwikkelaar een anterieure overeenkomst op waarin...
  Download PDF
 • Parttime

  Parttime @ the office

  Whitepaper van bbn adviseurs september 2020
  Organisaties en werkprocessen veranderen in rap tempo. In de pre-corona tijd waren kantooromgevingen al flink aangepast: van kamerkantoren via kantoortuinen naar activiteitgericht werken. De corona maatregelen versnellen deze ontwikkeling. Er ontstaat een nieuwe kijk op de manier van werken en op kantoorhuisvesting. Bedrijven en managers die...
  Download PDF
 • Grondwaarden

  Het belang van residuele grondwaarde berekening

  Whitepaper van bbn adviseurs september 2020
  De marktwaarde van grond beïnvloedt de (prijs)afspraken tussen de koper en de verkoper van de grond. Door schaarste loopt de grondprijs in Nederland in sommige gebieden flink op en door grote belangen kan er discussie ontstaan over de juiste prijs voor de grond. Dit kan de haalbaarheid van een bouwproject in gevaar brengen. Om vertraging te...
  Download PDF
 • whitepaper_26

  Woningbouwimpuls 2020

  Whitepaper van bbn adviseurs april 2020
  In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te kunnen versnellen, introduceert het Rijk de Woningbouwimpuls voor gemeenten: een subsidie van 1 miljard euro. Gemeenten kunnen voor de zomer 2020 aanvragen hiervoor indienen.       
  Download PDF
 • Cultureel-erfgoed

  Subsidies Cultureel Erfgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  Welke subsidiemogelijkheden en regelingen zijn interessant voor ons Cultureel Erfgoed? Onze gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit historische en monumentale panden, zoals kerkgebouwen, kastelen, molens en handelsgebouwen. Niet alleen gebouwen kunnen daarbij monumentaal zijn. Ook archeologische en groene objecten behoren in veel...
  Download PDF
 • LEAN

  LEAN ontwerpproces

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is gericht op het versnellen en verbeteren van het proces, door het voorkomen van verspilling. Bij het verbeteren van het proces worden de mensen die het echte werk doen (de werkvloer) nadrukkelijk betrokken. Deze principes worden inmiddels bij veel...
  Download PDF
 • Verkoop-maatschappelijk-vastgoed

  Verkoop maatschappelijk vastgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  Wat is ons vastgoed waard? Op dit moment komt veel gemeentelijk vastgoed in de verkoop. Veelal wordt hiervoor een makelaar ingeschakeld en gaat het project in de ‘platte verkoop’, met een bord in de tuin voor de geïnteresseerde passant.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Financiën (3) Ruimte en Milieu (21) Meer onderwerpen