of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
Kenniscentrum

Kenniscentrum sport en bewegen

 • Cover-Whitepaper-Eigendom-sportvastgoed-TG-v4

  Verduurzamen: Wie is aan zet?

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen november 2020
  Het Klimaatakkoord van Parijs is getekend. De doelen uit het Klimaatakkoord zijn, samen met andere duurzaamheidsdoelen zoals circulariteit, klimaatadaptieve en natuur inclusieve sportaccommodaties, uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. Op sportaccommodaties staan verschillende objecten (het sportvastgoed) die voor verduurzaming in...
  Download PDF
 • kscb

  Europese Financieringsvormen

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen maart 2020
  Europese subsidies sport en bewegen 2020 Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020.   Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de kloof tussen...
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport_3

  Eenzaamheid: Een groot maatschappelijk probleem

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen december 2019
  Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Vanuit de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid hebben gemeenten de taak om aandacht te geven aan het vroegtijdig signaleren, voorkómen en verminderen van eenzaamheid.    Deze...
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport_2

  Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel...de route naar een beweegvriendelijke omgeving

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen september 2019
  Een leefomgeving die uitnodigt om meer te bewegen, hoe creëer je die? Deze whitepaper helpt beleidsmakers op weg bij dit vraagstuk. Het geeft handvatten om dit onderwerp domeinoverstijgend op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten meedenken en werken. Deze whitepaper...
  Download PDF
 • Sport-en-bewegen

  Sport en bewegen voor mensen met een beperking

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen juni 2019
  Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft een matige of ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking en kan hierdoor niet vanzelfsprekend meedoen in de maatschappij. Gemeenten hebben een belangrijke rol en taak om meedoen mogelijk te maken. Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan...
  Download PDF
 • Sport-en-bewegen-in-Nederland

  Sport en bewegen in Nederland - 2019

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen maart 2019
  Waar vind ik de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden van sport- en beweegbeleid, topsport en bijvoorbeeld het aandeel van sport in de economie? Het antwoord op deze vraag: in de eerste Whitepaper Sport en Bewegen in Nederland (maart 2019). Ideaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers die snel een actueel overzicht nodig hebben van de...
  Download PDF
 • Beeld-Kenniscentrum-Sport

  Wat werkt om ouderen in beweging te krijgen?

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen november 2018
  Deze whitepaper focust op interventies voor ouderen die ondersteuning nodig hebben om te gaan en te blijven bewegen. Steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Gemeenten zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheidszorg verantwoordelijk voor het welzijn van deze burgers. Kenniscentrum Sport biedt gemeenten handvatten om in de...
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport_1

  Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen september 2018
  Deze whitepaper beschrijft specifieke en algemene werkzame elementen en ervaringen uit de praktijk. In Nederland wordt een groot aantal sport- en beweeginterventies ontwikkeld en/of ingezet om de doelgroep jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES (sociaal economische status) wijken, te binden en behouden bij sport en bewegen.  Binnen...
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport

  Jeugd en overgewicht

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen juni 2018
  Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging en staat in alle gemeenten op de agenda. Deze whitepaper biedt gemeenten inspiratie voor een effectieve aanpak, waar sport en bewegen onderdeel van is. Verschillende partijen kunnen een rol spelen in de verschillende fases van de ketenaanpak overgewicht:...
  Download PDF
 • Whitepaper-Kenniscentrum-Sport

  Arbeidsre-integratie en sport

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen maart 2018
  Voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Via sport en de juiste begeleiding kunnen mensen nuttige vaardigheden ontwikkelen als discipline, samenwerken en zelfvertrouwen. Die vaardigheden kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk en het volwaardig participeren in de samenleving.  ...
  Download PDF
Inloggen of registreren