of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
195x90

EIFFEL

 • EIFFEL-Toezicht-Vennootschapsbelasting

  Toezicht op de vennootschapsbelastingplicht bij Nederlandse gemeenten

  Whitepaper van EIFFEL januari 2021
  Deze bijdrage geeft verslag van een onderzoek naar het toezicht, zoals de Belastingdienst dat uitoefent op Nederlandse gemeenten. Daartoe zijn 24 gemeenten onderzocht, waarvan dertien gemeenten onder horizontaal toezicht stonden en elf gemeenten onder klassiek toezicht. Voor deze gemeenten is in beeld gebracht, welke vorm van toezicht...
  Download PDF
 • EIFFEL_3

  Advies afhandeling lopende handhavings- en bezwaarprocedures o.b.v. noodverordening na inwerkingtreding COVID-wet

  Whitepaper van EIFFEL december 2020
  Hoe is het als jurist om gedurende de coronacrisis te werken in een crisisorganisatie? En hoe ga je om met nieuwe corona-wetgeving? Sinds de zomer zijn we met een team van EIFFEL-juristen bezig om Veiligheidsregio’s zo flexibel mogelijk te ondersteunen. De coronacrisis legt een grote druk op deze organisaties: het normale werk moet...
  Download PDF
 • EIFFEL_2

  Control tijdens Corona

  Whitepaper van EIFFEL augustus 2020
  2020 wordt voor gemeenten nu al het financiële rampjaar genoemd. Stond begin dit jaar de financiële positie van de gemeente al onder druk als gevolg van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (en dan met name de toename van de zorgzwaarte binnen jeugdzorg), de Corona-crisis werkt deze druk behoorlijk in de hand. Een eerste...
  Download PDF
 • EIFFEL_1

  Slim aan de slag met het Omgevingsplan

  Whitepaper van EIFFEL juni 2020
  Een verschuiving naar uitnodigingsplanologie, integraler en met meer ruimte voor lokale afweging. Dat is in een notendop de Omgevingswet. Het is de bedoeling dat deze wet overzicht biedt aan gemeenten, bedrijven en burgers in visies op en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van die wet is voor gemeenten een flinke opgave. Het is...
  Download PDF
 • Agile

  Talent: het hart van een agile transformatie

  Whitepaper van EIFFEL februari 2020
  ‘Alwéér een verandering? Kan de organisatie niet even pas op de plaats maken? Een tijdje geen verandering doorvoeren, zodat we gewoon ongestoord ons werk kunnen doen?’ Een veelgehoorde uitspraak bij bedrijven. Een legitieme wens, maar geen veranderingen doorvoeren is voor de organisatie geen optie. De veranderingen in de...
  Download PDF
 • EIFFEL

  Duurzaamheid in de programmabegrotingen

  Whitepaper van EIFFEL januari 2020
  Hebben gemeenten hun duurzaamheidsambities transparant en tastbaar vertaald in de programmabegroting aan de hand van de Sustainable Development Goals? Helaas is het antwoord veel minder positief dan we op basis van de coalitieakkoorden verwacht hadden.   Een meerderheid van de gemeenten heeft duurzaamheid een herkenbare, transparante...
  Download PDF
Inloggen of registreren