of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
Hekkelman-advocaten-en-notarissen-logo-195x90

Hekkelman

 • Hekkelman_1

  Ondermijning bij duurzaamheidsprojecten

  Whitepaper van Hekkelman december 2020
  Duurzaamheid is een actueel thema. Onder het mom van duurzaamheid ontstaan nieuwe producten en nieuwe markten. Het schept geen verwondering dat steeds meer partijen brood zien in de duurzaamheidssector. Ook nieuwe, tot nog toe, onbekende spelers. De laatste tijd komt aan het licht dat  duurzaamheidsprojecten  in beeld zijn bij ...
  Download PDF
 • Hekkelman-afvalcontainer

  Ondergrondse afvalcontainers

  Whitepaper van Hekkelman november 2020
  Ondergrondse containers worden veelvuldig gebruikt bij de inzameling van huishoudelijk afval. Maar wat moet er allemaal gebeuren voordat zo’n container op de daarvoor bestemde plek kan worden geplaatst?  Om gemeenten te helpen bij de besluitvorming omtrent plaatsing van ondergrondse containers, heeft de NVRD in samenwerking met...
  Download PDF
 • Hekkelman

  Thuiswerkprotocol. Een praktisch kader voor iedere werkgever

  Whitepaper van Hekkelman oktober 2020
  Medio maart van dit jaar kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken. Een oproep waar grootscheeps gehoor aan is gegeven. Thuiswerken is niet nieuw. Binnen sommige werkgevers bestonden al mogelijkheden tot thuiswerken. Het collectief thuiswerken op verzoek van de werkgever, of als...
  Download PDF
 • Whitepaper-Verkrijging

  Verkrijging van eigendom door verjaring

  Whitepaper van Hekkelman maart 2017
  Overheden krijgen regelmatig te maken met (rechts)personen die grond van de overheid in gebruik hebben, die niet van plan zijn om het gebruik van de grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Deze vragen komen in deze whitepaper aan...
  Download PDF
 • Erfpachtrechten

  Erfpachtrechten

  Whitepaper van Hekkelman augustus 2015
  Veel gemeenten hebben in meer of mindere mate te maken met erfpachtrechten. De beëindiging van erfpachtrechten leidt in de praktijk regelmatig tot de nodige onduidelijkheid. In bijgaande artikelen wordt uitgebreid stil gestaan bij de wijzen waarop het erfpachtrecht kan eindigen, de in acht te nemen formaliteiten, de kadastrale afwikkeling...
  Download PDF
 • Tweede-Kamer

  Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

  Whitepaper van Hekkelman februari 2014
  Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste...
  Download PDF
 • Whitepaper-gemeente-als-wegbeheerder

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

  Whitepaper van Hekkelman januari 2013
  Op 10 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht (sector strafrecht) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag naar de strafrechtelijke vervolgbaarheid van een gemeente als wegbeheerder ter discussie stond. De rechtbank Utrecht oordeelt dat gemeenten geen strafrechtelijke immuniteit genieten wanneer zij door het nalaten van het nemen van...
  Download PDF
 • faillissement

  Aanbesteden in tijden van crisis

  Whitepaper van Hekkelman mei 2012
  Aanbesteden in het huidige economische tij brengt voor aanbestedende diensten voordelen met zich mee, bijvoorbeeld doordat er scherpe prijzen worden geboden. Daarnaast komt de uitzonderingsgrond voor executieverkopen in beeld. Dit is de mogelijkheid om door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (lees:...
  Download PDF
 • megastal

  De provinciale ruimtelijke verordening en de 'megastal'

  Whitepaper van Hekkelman april 2012
  Mr. P.P.A. Bodden: Dit artikel is een bewerking van mijn lezing tijdens de Actualiteitendag Agrarisch Recht 2012. Geheel volgens de formule van deze jaarlijkse actualiteitendag heb ik me beperkt tot een korte terugblik over 2011 en een vooruitblik naar 2012. De lezing had als onderwerp de regulering van de intensieve veehouderij in Nederland...
  Download PDF
 • imagesCAWV67WD

  De 9 juli-arresten, een storm in een glas water

  Whitepaper van Hekkelman mei 2012
  Het bij de arresten Staat/Matser en Staat/Markus geïntroduceerde begrip dwangbestemming is nadien meermalen in de rechtspraak gehanteerd bij het bepalen van de werkelijke waarde van ter onteigening aangewezen onroerende zaken. In een reeks van vijf arresten heeft de Hoge Raad op 9 juli 2010 een nuancering aangebracht op de toepassing van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren