of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
logo-Openbaar-bestuur_1

Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur

 • Religie-en-vrijheid-van-meningstuiting

  Religie en vrijheid van meningsuiting

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Zo populair als de vrijheid van meningsuiting is, zo impopulair lijkt de vrijheid van godsdienst te zijn. Pleidooien om de tweede op te laten gaan in de eerste klinken regelmatig. Wat zit daar achter?
  Download PDF
 • De-roep-om-strenger-straffen

  De roep om strenger straffen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Politici suggereren dat meer strafbaar stellen, meer dwangmiddelen en strenger straffen Nederland veiliger zouden maken. Zo eenvoudig is het niet. Tussen het strafniveau en de ontwikkeling van de criminaliteit bestaat maar een beperkt causaal verband.
  Download PDF
 • Naar-een-Europees-sociaal-model

  Naar een Europees sociaal model

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Tien jaar geleden kon de zoektocht naar Europees sociaal beleid nog worden afgedaan als een nuttige, maar niet noodzakelijke exercitie. Om louter economische redenen is dit voor de Europese Unie nu een kwestie van overleven.
  Download PDF
 • Het-dienen-van--meerdere-heren

  Het dienen van meerdere heren

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Steeds vaker werken uitvoeringsorganisaties in het publieke domein voor meerdere opdrachtgevers. Dat komt door fusies en de opkomst van shared service centers, maar het zit ook in sommige organisatiemodellen ingebakken zoals in Wgr-organen, veiligheids- en stadsregio’s.
  Download PDF
 • Eurosceptische-oppositie-versterkt-Europese-Unie

  Eurosceptische oppositie versterkt Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Ook al groeien eurosceptische partijen, hun invloed blijft beperkt omdat ze weinig mogelijkheden hebben direct verzet tegen verdere Europese integratie te plegen. Maar het is de vraag of de Europese Unie de groeiende euroscepsis het hoofd kan bieden .
  Download PDF
 • Politieke-partijen-en-hun-ideologie

  Politieke partijen en hun ideologie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2012
  Vaak beloven politieke partijen na een verkiezingsnederlaag hun ideologie te verleggen en beter naar de achterban te luisteren. Het is de vraag in hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt. Veranderen partijen daadwerkelijk van positie van links naar rechts of andersom? Zijn positiewisselingen uit een gebrek aan succes te verklaren?
  Download PDF
 • Filantropie-in-Europese-verzorgingsstaten

  Filantropie in Europese verzorgingsstaten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Filantropie speelt een steeds grotere rol in verzorgingsstaten. Overheden en openbaar bestuurders, die op zoek zijn naar nieuwe manieren om voorzieningen te financieren, zijn zich echter nog niet volledig van de mogelijkheden van filantropie bewust .
  Download PDF
 • De-weeffouten-in-de-EMU_1

  De weeffouten in de EMU

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Achteraf kan worden vastgesteld dat de ernstige problemen waarmee de eurozone te maken heeft, voor een belangrijk deel op weeffouten in de Economische en Monetaire Unie zijn terug te voeren. Veel minder duidelijk is welke die weeffouten zijn en hoe ze zijn ontstaan .
  Download PDF
 • Is-de-ambtenaar-wantrouwend

  Is de ambtenaar wantrouwend?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2012
  De vertrouwensrelatie tussen ambtenaren en burgers staat onder druk. Dit artikel richt zich niet op het perspectief van de burger, maar op dat van de ambtenaar. De resultaten van empirisch onderzoek onder bijna vijfhonderd ambtenaren worden besproken. Het ging over de vraag hoe het gesteld is met het vertrouwen dat ambtenaren in burgers...
  Download PDF
 • Nationalisering-van-de-Nederlandse-politie

  Nationalisering van de Nederlandse politie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2012
  De Nederlandse politie krijgt een nieuwe organisatiestructuur. Er komt één korps met tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en één nationale ondersteuningsdienst. De blauwdruk die is voorbereid, treedt in de loop van dit jaar in werking. Binnen de politie moet centrale aansturing tot vereenvoudiging,...
  Download PDF
Inloggen of registreren