of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur
logo-uwv

UWV

 • Kennisverslag-2017.5

  UWV Kennisverslag 2017-5: Wat is er aan de hand met de WIA

  Whitepaper van UWV juni 2017
  Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. We hebben onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij hebben we rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun leeftijd...
  Download PDF
 • UKV-2017-2

  UWV Kennisverslag 2017-2: Werkloze 50-plussers en uitzendwerk

  Whitepaper van UWV april 2017
  50-plussers worden niet vaker werkloos dan mensen die jonger zijn dan 50 jaar, maar eenmaal werkloos duurt het veel langer voordat ze weer een baan vinden. Veel WW’ers hervatten het werk met een uitzendbaan. Dit geldt ook voor 50-plussers. Van de 50-plussers die in 2012 zijn ingestroomd in de WW en die werk hebben gevonden, heeft 34% werk...
  Download PDF
 • UKV-2017-3_1

  UWV Kennisverslag 2017-3: Re-integratie langdurig zieke werknemers

  Whitepaper van UWV april 2017
  Sinds 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Omdat de financiële prikkels voor eigenrisicodragers directer verbonden zijn aan re-integratie en instroom WGA van zieke werknemers, zou dat kunnen leiden tot meer of efficiëntere re-integratieactiviteiten en daardoor een lagere WIA-instroom. Aan de...
  Download PDF
 • UKV0117

  UWV Kennisverslag 2017-1: Ontwikkelingen eindedienstverbanders in de ziektewet

  Whitepaper van UWV februari 2017
  Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) ingevoerd. De wet heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WGA door werknemers die ziek uit dienst gaan (eindedienstverbanders), uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit zijn de zogenoemde vangnetters. De twee belangrijkste...
  Download PDF
 • Kandidatenverkenner

  Kandidatenverkenner laat werkgevers zelf in aanbod kijken

  Whitepaper van UWV oktober 2016
  De arbeidsmarktregio Noord-Limburg zet in op volledige transparantie van de arbeidsmarkt. De kandidatenverkenner banenafspraak helpt om hiervan een succes te maken. Met dit online instrument kan de werkgever zelf kijken naar mogelijke kandidaten voor werk.
  Download PDF
 • UWV-Whitepaper

  UWV Kennisverslag 2016-8: De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

  Whitepaper van UWV september 2016
  De arbeidsparticipatie van mensen met een WGA-uitkering daalt de laatste jaren. Het beeld verschilt echter per subgroep. Vooral het aandeel voormalig werknemers dat werkt is sterk gedaald, terwijl voor vangnetters de daling beperkt is. De WGA is onderdeel van de WIA. Deze wet is ingevoerd in 2005, waardoor nog steeds sprake is van...
  Download PDF
 • 2016-2

  UWV Kennisverslag 2016-2

  Whitepaper van UWV februari 2016
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor het opbouwen van netwerken door organisaties die kwetsbare jongeren begeleiden van onderwijs naar werk.   UWV heeft zich teruggetrokken uit de netwerken rondom kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten met de Participatiewet een belangrijkere rol gekregen bij de arbeidstoeleiding...
  Download PDF
 • 2016-1_1

  UWV Kennisverslag 2016-1

  Whitepaper van UWV januari 2016
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor het gebruik van de Werkverkenner als handvat bij het vroegtijdig herkennen van werkzoekenden met een verhoogd risico op doorstroom naar de Ziektewet. 1 op de 20 mensen in de WW (5%) stroomt binnen 1 jaar door naar de Ziektewet. UWV kan deze doorstroom mogelijk beperken door zo vroeg mogelijk vast te...
  Download PDF
 • 2016-4

  UWV Kennisverslag 2016-4

  Whitepaper van UWV april 2016
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor de invloed van beleidsveranderingen op het aantal WW-uitkeringen, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz), die momenteel de interpretatie van de WW-ontwikkeling sterk bemoeilijken.   Beleidsveranderingen beïnvloeden momenteel sterk de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sinds 2013...
  Download PDF
 • 2016-3

  UWV Kennisverslag 2016-3

  Whitepaper van UWV maart 2016
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) aandacht voor de regionale verschillen in beeld van de concentratie en arbeidsparticipatie van Wajongers en een verklaring hiervoor.   Momenteel werken veel mensen met een ziekte of handicap in de sociale werkvoorziening (SW). Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is nieuwe instroom in de SW echter...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Arbeidsmarkt en Carrière (14) Digitaal Besturen (1) Financiën (1) Sociaal (43) Meer onderwerpen Branches UWV (8) Meer branches