of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Wonen, welzijn en zorg

Grip op de Wmo, participatie en jeugd

Wonen-Welzijn---Zorg

Samenvatting

Het terrein van wonen, welzijn en zorg is sterk in beweging en wordt steeds complexer. De transities van de Wmo, de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet vergen van de gemeente een integrale aanpak. Daarbij wilt u een maatschappelijk verantwoorde voorzieningenstructuur in stand houden, maar moet u dat realiseren met minder financiële middelen.

KWIZ levert u de informatie waarmee u de regie kunt voeren en uw voorzieningen efficiënt kunt inzetten.

Inhoudsopgave

• Beleidsontwikkeling

• Kennis van de doelgroepen

• Aanbodanalyse instellingen

• Monitoring

• Effectmeting en evaluatie

• Optimalisering managementinformatie

Inloggen of registreren