of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Wonen langs de snelweg blijft in trek

Kadaster-whitepaper

Samenvatting

De gemiddelde woningprijs binnen geluidshinderzones is vergelijkbaar met die van woningen daarbuiten. Wel wisselen ze vaker van eigenaar. Dichtbij de snelwegen worden ook meer oudere, vrijstaande woningen verkocht dan buiten de geluidshinderzones. In zones rondom snelwegen waar geluidshinder wordt ervaren, zijn relatief veel nieuwbouwappartementen ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Geen woningprijsverschil tussen de verschillende geluidshinderzones

Geluidshinderzones

Dichterbij rijkswegen veel verkochte vrijstaande woningen

Er worden opvallend veel jonge woningen verkocht

Mogelijke oorzaken hoger aandeel nieuwbouwwoningen

Inloggen of registreren