of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

Hoe organiseer je als lokale overhied een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom?

vp-hanreiking-zon-en-wind

Samenvatting

Inwoners meekrijgen? Zó lukt het!

U staat als gemeente voor de opgave om de overgang te maken van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dus u stelt beleid vast met een eigen gemeentelijk doel en u doet samen met andere gemeenten een aanbod voor de Regionale Energiestrategie. Voor lokale opwekking van duurzame energie ontkomt u hierbij niet aan wind- en/of zonneparken. Maar hoe doet u dit sámen met uw inwoners, op zo’n manier dat u goede en gedragen besluiten kunt nemen?

Voor een geslaagd traject rond wind- en zon-projecten bestaat geen kant-en-klaar recept. In deze brochure laten we zien wat uw rol als gemeente kan zijn; vooral dat u er verstandig aan doet stevig de regie te houden. Gebrek aan ervaring met partici-patieprocessen rond wind- en zonne-energie hoeft daarbij geen probleem te zijn.

We beschrijven de belangrijkste do’s and don’ts: wat moet u in elk geval doen in gesprekken met uw inwoners en wat kunt u beter laten? Wat kunt u prima overlaten aan de ontwikkelaar en op welk moment, en wat beter niet? We geven ook aan waarom het streven uit het Klimaatakkoord - 50% van de productie in eigendom van de lokale om-geving - zo belangrijk is en hoe u dat streven helpt waarmaken.

Met een goede aanpak vergroot u de kans dat de aanleg van wind- of zonneparken positieve energie brengt in de gemeenschap. En dat veel inwoners uiteindelijk tevreden zijn met hun zonnepanelen en windturbines, ook als die in de achtertuin staan.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inwoners meekrijgen? Zo lukt het!

Sleutel 1

Het beste proces is volledig, zorgvuldig én inclusief

Altijd doen

1. Hou regie, laat het niet alleen aan de ontwikkelaar over

2. Start altijd bij de hele energieopgave - niet bij zon en wind

3. Begin nu! We mogen geen tijd meer verliezen

4. Let op het democratisch gehalte van het proces

 

Sleutel 2

De financiële baten voor de lokale gemeenschap

Vier adviezen

1. Zet in op 50% lokaal eigendom, ook als er geen coöperatie is

2. Neem in het beleid de ambitie op voor 50% lokaal eigendom

3. Bemoei je actief met de realisatie van lokaal eigendom

4. Creëer de voorwaarden voor succes

 

Bijlagen

Bijlage 1 - Meer lezen en weten over participatie?

Bijlage 2 - Voorbeelden van energiespellen

Bijlage 3 - De vormen van financiële participatie

Bijlage 4 - De lokale baten in geld uitgedrukt

Bijlage 5 - Hoe werkt de maatschappelijke tender?

Energie Samen

De Natuur en Milieufederaties

Inloggen of registreren