of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Wie durft en zet met ons de eerste stap naar een vrij BRP?

Procura

Samenvatting

Laten we eens een sprong in de tijd maken. Het is 2025 en gemeenten zitten nog steeds op een eiland als het gaat over hun informatievoorziening.

De markt ontmoedigt ondernemerschap en marktpartijen stellen zich dan ook afwachtend op. De kosten nemen toe en invloed hebben gemeenten niet. De risico’s liggen volledig op het bordje van de bestuurders. Inwoners vertrouwen in het digitale verkeer, ondanks de zorgen over gegevensbescherming, meer op private partijen dan op de overheid.

Als we nu niet doorpakken en durven te veranderen, kan dit zo maar het toekomstbeeld zijn voor de gemeentelijke informatievoorziening. In dit document leggen wij gemeenten een keuze voor. Wij laten zien dat het ook anders kan.

We zijn benieuwd wie er écht mee wil doen. De omstandigheden zijn nog nooit zo gunstig geweest. Het is nú of nooit!

Inhoudsopgave

Waarom een VRIJ BRP?

De oplossing: een vrij BRP voor alle gemeenten

Stap 1: de broncode voor een vrij BRP beschikbaar stellen

Stap 2: Snel en makkelijk opschalen

Stap 3: Een community om samen te innoveren

Inloggen of registreren