of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Werkgeluk & zelfsturing bij de overheid

whitepaper-IenO

Samenvatting

De overheid wil een andere rol innemen richting burgers en ondernemers. Meer partner en co-creator, om eigen initiatief uit de samenleving optimaal te laten bloeien. Niet hiërarchisch, wel samenwerkend. Om die nieuwe rol tot een succes te maken, staat vertrouwen voorop. De kanteling die nodig is om het vertrouwen in het contact tussen de overheid en haar stakeholders waar te maken, begint bij de interne organisatie. Als overheidsmensen elkaar niet het vertrouwen geven te doen wat nodig is, hoe zou een overheidsmedewerker dat dan met een burger, een ondernemer of andere stakeholder kunnen? Hoe ziet een samenwerkende overheid – een overheid die haar ambtenaren faciliteert en daarmee partners en burgers betrokken houdt en tevreden stelt – er van binnen uit? In dit onderzoek proberen we te achterhalen wat de stand van zaken anno 2018 is. Wordt er bij overheidsorganisaties – in vergelijking tot het bedrijfsleven – nog vooral hiërarchisch of ook al zelfsturend gewerkt?

 

Mireille Koomen

m.koomen@ioresearch.nl

06 30416716 

 

Peter Kanne

p.kanne@ioresearch.nl

06 31 94 37 07

 

I&O Research 
info@ioresearch.nl

053 48 25 000
020 333 06 70

Inhoudsopgave

Inleiding

Achtergrond

Onderzoeksverantwoording

Conclusies

Werkgeluk

Mensen in zelfsturende organisatie meest gelukkig

Wat maakt medewerkers gelukkig of ongelukkig met hun werk?

Werkgeluk te verbeteren door invloed op beslissingen te vergroten en beter organisatiebeleid

De 36 dimensies van werkgeluk

Leidinggevenden schatten eigen prestaties hoger in dan teamleden

Leiding krijgt fors hogere waardering bij zelfsturing

Inhoud, bevlogenheid, ontwikkeling en leiding meeste impact op werkgeluk

Zelfsturing

Eén op de vijf medewerkers werkt (grotendeels) zelfsturend

Vooral bij overheid intentie (meer) zelfsturend te gaan werken

Voorwaarden voor zelfsturing

Meningen over zelfsturing en hiërarchie bij de overheid

Roep om minder hiërarchische overheid; draagvlak voor meer zelfsturing

Inloggen of registreren