of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Wat kost dat?

Menukaart voor een kostprijsdekkende huur van gemeentelijke vastgoed

Wat-kost-dat

Samenvatting

Alle gemeenten in Nederland hebben vastgoed in eigendom. De één meer dan de ander. Het is vastgoed dat overwegend wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden als onderwijs, opvang, ontmoeting, sport en zorg. In veel gevallen wordt dit vastgoed verhuurd. De huurprijs die daarvoor wordt berekend is vaak het resultaat van allerlei praktische en beleidsmatige uitgangspunten. In de prijsstelling maken gemeenten meestal onderscheid tussen maatschappelijke en commerciële huurders. De tarieven voor commerciële huurders worden over het algemeen vastgesteld op basis van markthuur. Bij maatschappelijke organisaties wordt vaak een kostprijsdekkende huur of beleidshuur (ook wel normhuur) gerekend, die dan weer al of niet op een kostprijsdekkende huur wordt gebaseerd. Maar wat is dat eigenlijk, een kostprijsdek- kende huur? Hoe de huur door gemeenten wordt bepaald, verschilt sterk per gemeente. Soms verschilt die zelfs van object tot object. Ook tussen gemeenten die uitgaan van een kostprijsdekkende methodiek, blijken verschillen in aanpak te bestaan. Waarom deze publicatie?

Inhoudsopgave

Voorwoord

In het kort

Kaders en achtergronden

Menukaart

Parameters

Rekenvoorbeelden

Rekenmethodieken gemeenten

Definities

Inloggen of registreren