of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Waarom een ander perspectief op aanbesteding van Wmo en Jeugdhulp loont

Op weg naar betere en betaalbare zorg

Aanbesteding

Samenvatting

Resultaat aanbesteding: vanaf 2019 zorg van goede kwaliteit voor een eerlijke prijs

 

Een duurzaam model voor Wmo en Jeugdhulp vraagt om een andere wijze van aanbesteding

Hoe ver bent u met de voorbereiding op de nieuwe aanbestedingsronde voor Wmo en Jeugdhulp? Druk aan het evalueren en vooruitkijken?

Als u overweegt de aanpak van de vorige keer te herhalen; er zijn ook andere mogelijkheden. Denk alleen al aan de hoofdpijn die u nu heeft

over de kwaliteit van ingekochte zorg en aan alle administratieve en financiële rompslomp. Of over (dreigende) budgettaire overschrijdingen

of voortdurende discussies over tarieven.

U staat nu voor de keuze om door te gaan op de ingeslagen weg óf om die noodzakelijke afslag te nemen, op weg naar goede zorg voor

een eerlijke prijs. Zonder omwegen. Met als positief bijeffect dat uw administratieve druk vermindert, de inzichtelijkheid van uw rapportages

toeneemt én dat u zich zonder schroom kunt verantwoorden aan de gemeenteraad.

De weg naar betere en betaalbare zorg lijkt misschien nog lang, met veel bochten en drempels. De realiteit is dat de nieuwe aanbestedingsronde

dé kans in 2019 biedt voor een duurzaam model voor Wmo en Jeugdhulp. Dat vraagt wel om een andere, gezamenlijke aanpak, waarbij

ú kunt zorgen voor continuïteit.

Van u moeten ze het hebben: de inwoners van uw gemeente.

Inhoudsopgave

Vertrouwen en samenwerken als basis voor verandering

Nieuwe inzichten die het aanbestedingsproces verrijken

Conclusie

Meer informatie

Inloggen of registreren