of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling

Zeven praktijkvoorbeelden van herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel

Vraaggericht-werken

Samenvatting

Vraaggericht werken is dé manier om werklocaties te (her)ontwikkelen. Dit boek laat aan de hand van een showcase van zeven succesvolle herstructureringsprojecten van bedrijventerreinen zien waarom deze stelling goed verdedigbaar is. Het resultaat van effectief gebruik van vraaggerichte werkwijzen in deze cases is namelijk heel positief. Sterke combinaties van business- en value cases, die tastbaar bijdragen aan sociaaleconomische vitaliteit en integrale toekomstbestendigheid van de werklocaties, zijn ontwikkeld. Er zijn daarbij concrete effecten bereikt, zoals verbeterde vestigingsfactoren, nieuwe bedrijvigheid, toename in werkgelegenheid en het verminderen van leegstand.

 

Dit boek beschrijft voor elke case het doorlopen meerjarig proces: vanaf een beginsituatie, via het vinden van kansen en ontwikkelen van businessen value cases, tot en met de realisatie. Er is daarbij per case specifiek aandacht voor de belangrijkste “lessons learned”. De beschreven cases zijn allemaal uniek. Er is daarmee sprake van een diversiteit aan processen en ervaringen, die concrete aanknopingspunten bieden voor toepassing in veel verschillende situaties in de praktijk van gebiedsontwikkeling. Het boek is bedoeld ter inspiratie voor een brede doelgroep van (toekomstige) professionals in het ruimtelijk-economisch domein.

 

Bron: Bugge, K.E. & Sloot, M. (2018). Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling: Zeven praktijkvoorbeelden van herstructurering van bedrijventerreinen in Overijssel. Deventer: Hogeschool Saxion.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

H1. Werklocaties en vraaggericht werken

1.1. Dé uitdaging: Vitaliteit en toekomstbestendigheid

1.2. Veroudering, herstructurering en de rol van de overheid

1.3. Vraaggericht werken: hype of noodzaak?

1.4. Ingrediënten van vraaggericht werken

H2. De Overijsselse context en aanpak

2.1. Opgave, beleid en instrumenten

2.2. Herstructureringsmaatschappij Overijssel

2.3. Impact

2.4. Kennis ontsluiten en delen

H3. De showcase

3.1. Diversiteit als uitgangspunt voor selectie

3.2. Korte schets van de zeven cases

3.3. Structuur presentatie van de cases

3.4. “Lessons learned” over effectiviteit van werkwijzen

3.5. Toepassing van de showcase in de praktijk

H4 t/m H10. De zeven cases

H11. Reflectie

H12. De toekomst

Nawoord

Over de auteurs

Met dank aan

Colofon

Bijlage 1. Toegepaste methodologie

Bijlage 2. Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties

Bijlage 3. Herstructurering van bedrijventerreinen door HMO

Inloggen of registreren