of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Visierapport Trends in Veiligheid 2011 - 2012

De veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger.

ThumbNail-TiV2011-2011-MB

Samenvatting

De veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger. In het bereiken van een veilige samenleving en een optimaal beveiligde ‘BV Nederland’ speelt Capgemini al jaren een rol van belang. We adviseren overheden en organisaties op strategisch niveau, doen onderzoek, integreren systemen en bouwen aan intelligente oplossingen. Nationaal en internationaal. Om de kennis die we daarmee opdoen te delen en op te schalen, brengen we Trends in Veiligheid uit: een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting Trends in Veiligheid 2011-2012
Aansturen op succes: Poldermodel in cyberland
De verlammende angst voor privacy en regelgeving
Creatief met burgers!
Het nationale cyberweerbericht
De Nederlandse politie en het herijkte budgetverdeelsysteem
Geo-informatie, een inmisbare schakel in crisismanagement!

Inloggen of registreren