of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Vier trends voor het financieren van de energietransitie als gemeente

KplusV

Samenvatting

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben een grote opdracht in het aanjagen van de energietransitie en circulaire economie, zoals is vastgelegd in het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord is o.a. afgesproken dat er sprake moet zijn van “een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50 % eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven)." Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Dit vraagt een andere rol van de verschillende partijen, ook voor de overheid. Op dit onderwerp is er veel in ontwikkeling. Maar wat kun je als gemeente concreet doen?

Inhoudsopgave

Trend 1: Nieuwe samenwerkingsvormen

Trend 2: van subsidie naar resultaatafspraken

Trend 3: Financiering van ontwikkelkosten

Trend 4: Overheid staat garant

Inloggen of registreren