of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Via crisis naar co-creatie: bouwplan voor uw culturele onderneming

Een introductie van het Art Business Innovation Model (ABIM)©

Cultureel-ondernemen

Samenvatting

Waarom deze publicatie?

De kunst- en cultuursector (hierna: culturele sector) zit middenin een transitie naar meer ondernemerschap. Een traject waarbij zij ervaringen, inzichten en concepten vanuit andere sectoren goed kan gebruiken. KplusV heeft deze kennis, ervaringen en ideeën gebundeld in een nieuw model: het Art Business Innovation Model©. Het model is ontwikkeld op basis van onze eigen expertise en ervaring met ondernemen, met de publieke sector en met financiering. Naast de meest recente inzichten op het gebied van leiderschap, organiseren en financieren als antwoord op de steeds sneller veranderende wereld om ons heen.

 

In deze publicatie nemen wij u graag mee in een vernieuwende manier van kijken naar uw eigen instelling, de culturele sector, haar omgeving en de wijze waarop u – daarop inspelend – uw instelling op een nieuwe wijze zou kunnen ‘runnen’. Dit document is daarmee meer dan een introductie van een nieuw model. Het is tevens een uitnodiging aan u om in gesprek te komen over de wijze waarop culturele instellingen een succesvolle transitie kunnen doormaken naar een culturele onderneming. Ook wij hebben de waarheid niet in pacht; maar door samen het proces in te gaan en samen te leren, verwachten wij tot succesvolle voorbeelden te komen. In het kader van ‘practice what you preach’ willen wij dan ook graag met u een proces van co-creatie aangaan. Hoe precies leest u op de laatste

pagina van deze publicatie.

 

Wij denken met deze publicatie in een behoefte te voorzien. Wij hopen dat het u inspireert om de co-creatie met ons aan te gaan.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

1.1 Waarom deze publicatie?

1.2 Een nieuwe identiteit

1.3 Cultureel ondernemen

1.4 Art Business Innovation Model

2. Cultureel ondernemen in een netwerksamenleving

2.1 Inzicht in de eigen financiële situatie

2.2 Formuleren toegevoegde waarde binnen ecosysteem

2.3 Transitie vanuit de veranderende context vraagt ook een zakelijke bedrijfsfilosofie en -voering

2.4 Nieuwe context vraagt om nieuwe financieringsvormen

2.5 Veranderingen vragen om een andere invulling van leiderschap

2.6 Relaties met overheden zijn afgestemd op cultureel ondernemerschap

3. Art Business Innovation Model (ABIM©)

3.1 Inleiding

3.2 Het model uiteengezet

3.3 Samenvattend

4. Ter afsluiting

Bijlage 1 Uitwerking elementen ABIM©

Art Value Sheet

Art Strategy Sheet

Art Execution Sheet

Inloggen of registreren