of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Vernieuwend onderwijs in Kindcentrum De Uitdaging Nijmegen

HEVO

Samenvatting

In het gebouw van Kindcentrum De Uitdaging zijn een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ondergebracht. Dit multifunctionele gebouw biedt optimaal ruimte aan vernieuwend onderwijs, er wordt maximaal gebruik gemaakt van onderwijsruimte, er wordt geanticipeerd op leerlingentoename en de gymzaal wordt ook na schooltijden gebruikt.

Inhoudsopgave

Het gebouw

Onderwijsconcept

Onderwijsvisie versie gebouw

HEVO

Ruimte maximaal ingezet voor onderwijs

Multifunctionele ruimte

Groei en flexibiliteit

Inloggen of registreren