of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Verhuisadviseur Senioren - Voorlopige eindrapportage

Geschikte interventie voor doorstroming op woningmarkt

Verhuisadviseur-Senioren-logo-StadeAdvies

Samenvatting

Voor u ligt de voorlopige eindrapportage van de Verhuisadviseur Senioren in Utrecht. De rapportage geeft een overzicht van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de periode 1 december 2013 tot 1 november 2014 en biedt inzicht in de resultaten. Daarnaast zal het rapport specifiek ingaan op de activiteiten en resultaten in de periode 1 juni tot 1 november.

In deze voorlopige eindrapportage zijn nog geen conclusies en aanbevelingen verwerkt. Wel zijn op basis van de uitkomsten van deze rapportage –in een los document -drie scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke voortzetting van de Verhuisadviseur in 2015.

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting

2. Resultaten

3. Klanttevredenheid

4. Communicatie

5. Bereikbaarheid en zichtbaarheid

6. Samenwerking corporaties, Woningnet, Vierde Huis

7. Meten, registreren en rapporteren

8. Overleg opdrachtgever

9. Bijlagen

Inloggen of registreren