of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Verduurzamen: Wie is aan zet?

Cover-Whitepaper-Eigendom-sportvastgoed-TG-v4

Samenvatting

Het Klimaatakkoord van Parijs is getekend. De doelen uit het Klimaatakkoord zijn, samen met andere duurzaamheidsdoelen zoals circulariteit, klimaatadaptieve en natuur inclusieve sportaccommodaties, uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. Op sportaccommodaties staan verschillende objecten (het sportvastgoed) die voor verduurzaming in aanmerking komen. Wie hierbij aan zet is, blijkt in heel veel praktijkgevallen niet duidelijk te zijn. Er zijn vaak meerdere eigenaren en afspraken zijn niet of onvoldoende vastgelegd. Bij verduurzaming van sportvastgoed is het noodzakelijk om, vóór de verdere uitwerking plaatsvindt, na te gaan wie de eigenaar is. Als de eigendomspositie duidelijk is, kunnen ook goede afspraken gemaakt worden over verduurzaming: welke partij investeert, welke partij verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud en wie het financieel voordeel verwerft. Jurist en fiscalist Paul Steenbergen legt stapsgewijs uit hoe je achterhaalt hoe de eigendomsverhoudingen liggen, wat er aan afspraken is vastgelegd. Daarna wordt helder uiteengezet hoe en wat er contractueel moet worden vastgelegd, voordat wordt gestart met verduurzamingsmaatregelen.

Vanuit een onafhankelijke positie, richt Kenniscentrum Sport & Bewegen zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over verduurzaming in de sportsector, waarvoor de doelstellingen zijn vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Sport. Zie voor meer informatie www.duurzamesportsector.nl.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Soorten eigendomsverhoudingen bij sportvastgoed

Hoofdstuk 2: Wie heeft het eigendom van sportvastgoed?

Hoofdstuk 3: Impact eigendomsverhoudingen op de businesscase verduurzamingsmaatregelen          

Hoofdstuk 4: Overige aandachtspunten       

Hoofdstuk 5: Vastleggen verduurzamingsafspraken  

Hoofdstuk 6. Stappenplan “Verduurzamen: Wie is aan zet?”

Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 

Inloggen of registreren