of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Veel gemeenten worstelen nog met nieuwe Inburgeringswet

Whitepaper-TopTaal

Samenvatting

De regie op inburgering gaat terug naar de gemeenten. Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het huidige inburgeringssysteem is onvoldoende effectief. Inburgering staat op zichzelf en er zijn onvoldoende prikkels voor maatwerk en kwaliteit.

In samenwerking met partners als roc's, particuliere taalopleiders, werkgevers moet goede inburgering nu handen en voeten krijgen.

Uit een enquête van TopTaal en Binnenlands Bestuur blijkt dat veel gemeenten nog lang niet klaar zijn voor hun nieuwe taken.

Inhoudsopgave

Hooflijnen nieuwe inburgering

Enquête inburgering TopTaal en Binnenlands Bestuur

Regie gemeenten

Belang van coördinatie

Divosa ondersteuning

Voorbeeld Drechtsteden

Harderwijkse samenwerking ter inspiratie

Nota inburgering

Nu al centrale intake

Inloggen of registreren