of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Van transitie naar transformatie in het Sociaal Domein

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Van-transitie-naar-transformatie

Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn met flinke budgetkortingen overgedragen van Rijk en provincie naar gemeenten. Eerder al werd de Wet passend onderwijs ingevoerd (augustus 2014), ook wel de vierde transitie genoemd. Passend onderwijs, jeugdhulp, zorg en participatie hebben veel raakvlakken en zijn niet meer los te zien van elkaar.

 

Ook de komende jaren worden nog kortingen doorgevoerd. Na een zachte landing met continuïteit van zorg het eerste jaar, vraagt het vervolgens om een fundamentele verandering in denken en doen van iedereen om binnen gestelde budgetten te blijven. Deze veranderopgaven worden door gemeenten bij voorkeur samen met inwoners en partners uit zorg, onderwijs en welzijn opgepakt. Hoe de doorontwikkeling van opgaven in het sociaal domein eruit moet zien, is voor veel gemeenten nog een zoektocht. Het wordt een proces van meerdere jaren, lerend van ervaringen uit de praktijk. Anders dan voorheen is er geen concreet eindbeeld en ook geen blauwdruk om het proces van transformatie vorm te geven. Er ligt druk op het proces omwille van de financiële taakstellingen en dat is nog niet overal doorgedrongen. Over een ding is iedereen het wel eens: het kan en moet beter dan voorheen.

 

In onze whitepaper leest u alles over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein , onze bevindingen en de ontwikkelopgave.

 

Meer weten over dit onderwerp en wat JS Consultancy voor u kan betekenen op het gebied van interim, werving & selectie en opleidingen?

Bel Michel Kollau, Directeur Sociaal Domein op 06 51 13 57 93 of mail michelkollau@jsconsultancy.nl

Inhoudsopgave

Onze bevindingen op een rij

"Inwoners voeren regie over hun eigen leven"

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Van transitie naar transformatie

"Wanneer zijn we allemaal tevreden, wanneer is ‘goed’ goed genoeg?"

"Zoeken naar verbetering is een gezamelijke zoektocht"

"Het resultaat voor inwoners staat centraal"

JS Consultancy: uw partner in snelle en praktische verandering

Inloggen of registreren