of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Van een landelijk beeld naar een lokale blik. Onderzoek naar daling jeugd-pgb's

Trendanalyse pgb's in de Jeugdwet 2015-2019

jb-lorenz_1

Samenvatting

Onderzoek van jb Lorenz laat zien waarom landelijke trendrapportages niet meer voldoende representatief zijn voor de lokale situatie

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft jb Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de daling, de feitelijke omvang en achterliggende trends van pgb’s in de Jeugdwet tussen 2015 en 2019.

Op het eerste gezicht laat het landelijk beeld sinds 2015 inderdaad een daling zien. Er is een bruto daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet van 33% tussen 2015 en 2019. Onze conclusie is dat er niet zozeer sprake is van een daling maar van een verschuiving van pgb’s naar en tussen de 3 wettelijke kaders (Wmo, Zvw en Wlz). Wanneer we de daling corrigeren vanwege een overgang naar een ander wettelijk kader en vanwege de pgb’s die niet verzilverd zijn, dan bedraagt de netto daling tussen 2015 en 2019 9%. Tussen 2017 en 2019 daalt het aantal jeugdigen met een pgb uit de Jeugdwet nog maar met 13% en wanneer ook deze daling wordt gecorrigeerd, met 3%. Bovendien is een interessante ontwikkeling zichtbaar naar meer diversiteit van pgb’s in de Jeugdwet. Bij decentrale uitvoering van wetgeving volstaat een landelijk beeld niet langer.

Inhoudsopgave

Oorzaken daling

Een landelijk beeld volstaat niet langer: trendverschillen tussen gemeenten

Inloggen of registreren