of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

De belangrijkste gevolgen van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie

Tweede-Kamer

Samenvatting

Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste Kamer binnen afzienbare tijd zal instemmen met dit wetsvoorstel, wordt in dit whitepaper ingegaan op de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor u als overheidswerkgever.

Inhoudsopgave

Inleiding

Wnra

Wat betekent dit voor u als overheidswerkgever?

Ontslagprocedures straks niet langer duur en tijdrovend?

Conclusie

Inloggen of registreren