of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Vals vertrouwen

Vertrouwen-1

Samenvatting

Vertrouwen is een manier waarop partijen in het publieke domein zich in relaties tot elkaar verhouden en maatschappelijke opgaven realiseren. Wat is vertrouwen, welke beperkingen brengt het met zich mee en hoe kan het worden ingezet om maatschappelijke opgaven te realiseren?

Inhoudsopgave

Reductie van complexiteit

Beperking scenario’s

Vertrouwen en wantrouwen

Vertrouwen als leerproces

Vangnet

Besluit

Inloggen of registreren