of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • De-social-enterprise-vriendelijke-gemeente_1

  Uw route naar een social enterprise-vriendelijke gemeente

  Whitepaper van KplusV september 2014
  De Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Zo verschuiven de taken van zorg en participatie, en worden regionale werkbedrijven ontwikkeld voor het creëren van arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn gemeenten druk met het behouden van continuïteit in de sociale infrastructuur, het stimuleren van duurzaamheid volgens het...
  Download PDF
 • Kennisverslag-2014-2.1

  UWV Kennisverslag 2014-2

  Whitepaper van UWV juli 2014
  In het UWV Kennisverslag (UKV) 2014-2 kijken we vooruit naar de komende Quotumwet. We gaan na in hoeverre werkgevers bereid zijn arbeidsbeperkten in dienst te nemen én hoe zij mensen met een geringe arbeidsproductiviteit succesvol in hun bedrijf kunnen inpassen. Daarnaast besteden we aandacht aan de gevolgen van de economische crisis voor...
  Download PDF
 • Notitie-Inwonerskracht-omslag-uitsnede

  Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid

  Whitepaper van RadarGroep juli 2014
  De werkgroep Inwonerskracht heeft in opdracht van het landelijk Wmo-projectleidersnetwerk de theoretische kennis over burgerkracht of inwonerskracht vertaald naar de lokale praktijk binnen gemeenten, alsmede de gemeentelijke rollen en instrumenten verkend om inwonerskracht te stimuleren. Deze verkenning brengt in kaart wat werkt en wat gemeenten...
  Download PDF
 • Wie-Werkt-1_1

  WIE werkt!

  Whitepaper van RadarGroep juni 2014
  De verantwoordelijkheid voor de Wmo diensten in Rotterdam-Centrum ligt sinds januari 2013 bij het samenwerkingsverband van Middin, Leliezorggroep, Mozaik en Radar Wmo diensten. Zij hanteren daarbij de zogenoemde WIE-focus. WIE staat voor Wederkerigheid, Informele netwerken en Eigen kracht. In het boekje WIE werkt! zijn de ervaringen van...
  Download PDF
 • Radicalisering

  RAN Cities Conference Foreign Fighters

  Whitepaper van RadarGroep juni 2014
  De visie van RAN Met schattingen tot 2000 Syriëgangers is de betrokkenheid van Europese burgers nog nooit zo groot geweest in vergelijking met andere recente brandhaarden. Deze zogenoemde foreign fighters zijn voor ons geen vreemden. Het zijn Europeanen, kunnen zelfs bij onze kinderen in de klas zitten of de zonen (soms ook dochters) van...
  Download PDF
 • Whitepaper-Strategische-positionering

  Strategische positionering, sturing en bekostiging in het sociaal domein

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  In 2013 heeft Stade Advies op verzoek van de MOgroep een model ontwikkeld aan de hand waarvan lokale overheden en maatschappelijke organisaties hun strategische positionering in het sterk veranderende sociaal domein kunnen overwegen en analyseren. Dit model dat bekend is geworden als het ´kwadrantenmodel´ laat zien dat de...
  Download PDF
 • Whitepaper

  Schakelen tussen kwadranten

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  De ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein noodzaken betrokken organisaties na te denken over hun positie. Stade Advies heeft een model ontwikkeld om dit denkproces te faciliteren. In  dit model zijn de belangrijkste variabelen de sturingsfilosofie van de...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2014-1

  UWV Kennisverslag 2014-1

  Whitepaper van UWV maart 2014
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar...
  Download PDF
 • tsj-vp

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: eerste rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd januari 2013
  De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) is in september 2012 geïnstalleerd in opdracht van het Rijk, VNG en IPO. De TSJ heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te...
  Download PDF
 • tsj-vp_1

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: tweede rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd juni 2013
  Bevindingen periode januari tot en met mei 2013   Volgens de TSJ is bij gemeenten en betrokken partijen sprake van een zichtbare  versnelling en toenemend urgentiebesef van het transitieproces. In veel gemeenten  zijn pilots gestart om nieuwe werkwijzen te introduceren om integraal, uitgaande  van eigen kracht, zo licht...
  Download PDF
Inloggen of registreren