of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Whitepaper

  Schakelen tussen kwadranten

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  De ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein noodzaken betrokken organisaties na te denken over hun positie. Stade Advies heeft een model ontwikkeld om dit denkproces te faciliteren. In  dit model zijn de belangrijkste variabelen de sturingsfilosofie van de...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2014-1

  UWV Kennisverslag 2014-1

  Whitepaper van UWV maart 2014
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal. We gaan in op de belemmeringen die mensen met een Wajong- of WIA-uitkering kunnen ondervinden bij het vinden of behouden van werk. Ook kijken we naar de kansen van mensen met een WW-uitkering om weer aan het werk te komen en naar...
  Download PDF
 • tsj-vp

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: eerste rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd januari 2013
  De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) is in september 2012 geïnstalleerd in opdracht van het Rijk, VNG en IPO. De TSJ heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg aan gemeenten, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen worden genomen om risico’s te...
  Download PDF
 • tsj-vp_1

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: tweede rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd juni 2013
  Bevindingen periode januari tot en met mei 2013   Volgens de TSJ is bij gemeenten en betrokken partijen sprake van een zichtbare  versnelling en toenemend urgentiebesef van het transitieproces. In veel gemeenten  zijn pilots gestart om nieuwe werkwijzen te introduceren om integraal, uitgaande  van eigen kracht, zo licht...
  Download PDF
 • tsj-vp_2

  Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: derde rapportage

  Whitepaper van Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd februari 2014
  Met de huidige aanpak en tempo kan de transitie per 1 januari 2015 niet op een verantwoorde wijze worden gerealiseerd is de harde conclusie van de TSJ in deze rapportage. Op te veel cruciale punten in het proces van de transitie is vertraging ontstaan. Gemeenten zijn nu aan zet vindt de commissie. De belangrijkste aanbeveling die de TSJ aan...
  Download PDF
 • Voorkant-PBLQatie-40

  De kinderopvangketen

  Whitepaper van PBLQ december 2012
  Met de stelselherziening van de Wet kinderopvang per 1 januari 2010 hebben de Ministeries van OCW en SZW gewerkt aan een verbetering van de informatie-uitwisseling in de kinderopvangketen. Het doel hiervan is het versterken van toezicht en handhaving door GGD’en, gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs en de vermindering van fraude en...
  Download PDF
 • vp-sociale-staat-van-Nederland-voor-wp_1

  De sociale staat van Nederland 2013

  Whitepaper van Sociaal en Cultureel Planbureau december 2013
  In De sociale staat van Nederland (ssn) beschrijft en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) tweejaarlijks de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daarin aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid...
  Download PDF
 • UWV_1

  UWV Kennisverslag 2013-3

  Whitepaper van UWV december 2013
  Dit UWV Kennisverslag (UKV) besteedt aandacht aan ontwikkelingen in de WIA en een nieuw instrument voor verzekeringsartsen. De jaarlijkse WIA-instroom groeide sneller dan verwacht. 58% van deze extra groei kan worden verklaard door demografische effecten, opnieuw indienen van een eerder afgewezen WIA-aanvraag en heropeningen van een...
  Download PDF
 • Samenwerking-Afval-Buitenruimte-Sociaal-Domein

  Kansen creëren door focus op elkaars kwaliteiten

  Whitepaper van KplusV juni 2013
  In dit document geven we antwoord op de vraag hoe u vraagstukken in afval en beheer van de openbare ruimte slim kunt combineren met de ontwikkelingen binnen de Participatiewet. Waar liggen kansen en gezamenlijke doelen? Hoe brengt u een effectieve samenwerking tot stand? Hoe geeft u invulling aan de 'quick wins' en zorgt u er...
  Download PDF
 • Naar-een-Europees-sociaal-model

  Naar een Europees sociaal model

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Tien jaar geleden kon de zoektocht naar Europees sociaal beleid nog worden afgedaan als een nuttige, maar niet noodzakelijke exercitie. Om louter economische redenen is dit voor de Europese Unie nu een kwestie van overleven.
  Download PDF
Inloggen of registreren