of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • UWV-Kennisverslag-2014-3

  UWV Kennisverslag 2014-3

  Whitepaper van UWV januari 2015
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) besteden we onder andere aandacht aan manieren om de dienstverlening van UWV verder te verbeteren en aan de financiële prikkels in de WGA. Zo gaat UWV gericht online dienstverlening aanbieden op basis van de uitslagen van de Werkverkenner. Deze voorspelt de kans op werkhervatting voor WW’ers binnen 1...
  Download PDF
 • Schuldhulpverlening

  Schuldhulpverlening kan en moet anders

  Whitepaper van RadarGroep januari 2015
  Het sociale domein verandert. Met de drie decentralisaties (3D) staan alle uitvoerende taken in het sociale domein ter discussie. Dit biedt de kans om de schuldhulpverlening echt integraal op te pakken en deze meteen ook effectief en efficiënt vorm te geven. Schuldproblemen voorkomen en oplossen is mede bepalend voor het succes van de...
  Download PDF
 • pgb

  Landelijk pilot integraal persoonsgebonden budget

  Whitepaper van RadarGroep november 2014
  Dicht bij de inwoner. Integrale ondersteuning. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dit zijn de beleidsmotto’s in veel gemeenten met betrekking tot de komende decentralisaties. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, zo dichtte Willem Elsschot ooit. Zeker voor het beleid heeft deze...
  Download PDF
 • De-social-enterprise-vriendelijke-gemeente_1

  Uw route naar een social enterprise-vriendelijke gemeente

  Whitepaper van KplusV september 2014
  De Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Zo verschuiven de taken van zorg en participatie, en worden regionale werkbedrijven ontwikkeld voor het creëren van arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn gemeenten druk met het behouden van continuïteit in de sociale infrastructuur, het stimuleren van duurzaamheid volgens het...
  Download PDF
 • Kennisverslag-2014-2.1

  UWV Kennisverslag 2014-2

  Whitepaper van UWV juli 2014
  In het UWV Kennisverslag (UKV) 2014-2 kijken we vooruit naar de komende Quotumwet. We gaan na in hoeverre werkgevers bereid zijn arbeidsbeperkten in dienst te nemen én hoe zij mensen met een geringe arbeidsproductiviteit succesvol in hun bedrijf kunnen inpassen. Daarnaast besteden we aandacht aan de gevolgen van de economische crisis voor...
  Download PDF
 • Notitie-Inwonerskracht-omslag-uitsnede

  Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid

  Whitepaper van RadarGroep juli 2014
  De werkgroep Inwonerskracht heeft in opdracht van het landelijk Wmo-projectleidersnetwerk de theoretische kennis over burgerkracht of inwonerskracht vertaald naar de lokale praktijk binnen gemeenten, alsmede de gemeentelijke rollen en instrumenten verkend om inwonerskracht te stimuleren. Deze verkenning brengt in kaart wat werkt en wat gemeenten...
  Download PDF
 • Wie-Werkt-1_1

  WIE werkt!

  Whitepaper van RadarGroep juni 2014
  De verantwoordelijkheid voor de Wmo diensten in Rotterdam-Centrum ligt sinds januari 2013 bij het samenwerkingsverband van Middin, Leliezorggroep, Mozaik en Radar Wmo diensten. Zij hanteren daarbij de zogenoemde WIE-focus. WIE staat voor Wederkerigheid, Informele netwerken en Eigen kracht. In het boekje WIE werkt! zijn de ervaringen van...
  Download PDF
 • Radicalisering

  RAN Cities Conference Foreign Fighters

  Whitepaper van RadarGroep juni 2014
  De visie van RAN Met schattingen tot 2000 Syriëgangers is de betrokkenheid van Europese burgers nog nooit zo groot geweest in vergelijking met andere recente brandhaarden. Deze zogenoemde foreign fighters zijn voor ons geen vreemden. Het zijn Europeanen, kunnen zelfs bij onze kinderen in de klas zitten of de zonen (soms ook dochters) van...
  Download PDF
 • Whitepaper-Strategische-positionering

  Strategische positionering, sturing en bekostiging in het sociaal domein

  Whitepaper van RadarGroep april 2014
  In 2013 heeft Stade Advies op verzoek van de MOgroep een model ontwikkeld aan de hand waarvan lokale overheden en maatschappelijke organisaties hun strategische positionering in het sterk veranderende sociaal domein kunnen overwegen en analyseren. Dit model dat bekend is geworden als het ´kwadrantenmodel´ laat zien dat de...
  Download PDF
Inloggen of registreren