of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Zorg-Lokaal

  Gericht werken vanuit rechtmatigheid

  Whitepaper van Zorg-Lokaal januari 2021
  Als consulent vervul je een belangrijke rol in de toegang tot specialistische voorzieningen. Hoe zorg jij ervoor dat de ondersteuning noodzakelijk, effectief en doelmatig is? In deze whitepaper nemen we je mee in de uitdagingen waarmee je te maken krijgt en de oplossingsrichting.   Door het lezen van deze whitepaper ga jij als consulent...
  Download PDF
 • Annual-Insight

  Meer grip op de zorg

  Whitepaper van Annual Insight november 2020
  Zorgcontinuïteit is een van de hoogste prioriteiten van gemeenten en regio’s. Regionale overheden zijn afhankelijk van zorgaanbieders, zeker wanneer er veel budget of cliënten bij één aanbieder zijn ondergebracht, of wanneer er slechts één zorgaanbieder zorg biedt aan een kleine, kwetsbare doelgroep. Daarom...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_4

  In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan november 2020
  Sinds de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te...
  Download PDF
 • jb-lorenz_1

  Van een landelijk beeld naar een lokale blik. Onderzoek naar daling jeugd-pgb's

  Whitepaper van jb lorenz november 2020
  Onderzoek van jb Lorenz laat zien waarom landelijke trendrapportages niet meer voldoende representatief zijn voor de lokale situatie Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft jb Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de...
  Download PDF
 • Bestuursacademie.-Telefonisch-indiceren

  Telefonisch indiceren. Op een andere manier in gesprek

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland oktober 2020
  Je werkt als consulent (of beleidsmedewerker) binnen het sociaal domein in de wijk of op een afdeling van het gemeentehuis. Je bent actief en fietst of rijdt van huisbezoek naar huisbezoek. En dan waait het coronavirus ook Nederland binnen. Er worden mensen ziek. Sommige zelfs heel ziek. We houden afstand en we blijven binnen. Door het...
  Download PDF
 • HEVO-De-transformatie-van-jeugdzorg

  De transformatie van jeugdzorg

  Whitepaper van HEVO B.V. oktober 2020
  In 2015 is een start gemaakt met een ingrijpende transitie van JeugdzorgPlus waarbij wordt ingezet op het verbeteren van zorg voor deze jeugdigen. De achterliggende gedachte is om het aantal plaatsen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen en in plaats daarvan individueel maatwerk te ontwikkelen en behandelsettings te creëren die zoveel...
  Download PDF
 • MOBW-1

  Doordecentralisatie MOBW

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan oktober 2020
  In dit whitepaper is benoemd wat landelijke ontwikkelingen zijn in de doordecentralisatie van de MOBW. Beschermd Wonen wordt vanaf volgend jaar, 2021, verder gedecentraliseerd. Voor de taak Maatschappelijke Opvang wordt dit in 2026 besloten op basis van een evaluatie. Door de doordecentralisatie van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke...
  Download PDF
 • MOBW-2

  Impactanalyse MOBW

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan oktober 2020
  De aanleiding voor dit whitepaper is de doordecentralisatie van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Om regio’s en gemeenten te ondersteunen heeft Van Dam & Oosterbaan een impactanalyse opgesteld om in kaart te brengen wat de huidige situatie is en wat mogelijkheden zijn voor de transformatie en transitie van de taken....
  Download PDF
 • jb-lorenz

  Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2020
  Gemeenten hebben, wellicht zonder dat ze het zich voldoende realiseren, ruimte en mogelijkheden om lokaal te zorgen voor een balans tussen de vraag naar jeugdhulp en een afbakening van de jeugdhulpplicht. In dat kader doen de onderzoekers van jb Lorenz in dit rapport, dat onlangs naar de Tweede Kamer werd gezonden, een aantal...
  Download PDF
 • BB-11-2020-cover-special-zorg-en-corona

  EHBO in het sociaal domein: kwetsbare burgers eerst

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2020
  De coronacrisis grijpt in op de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. In een drieluik kijkt Binnenlands Bestuur naar de gevolgen. Hoe ondersteun je als gemeente zzp’ers? Hoe zorg je voor continuïteit van de jeugdzorg? En welke alternatieve vormen van dagbesteding...
  Download PDF
Inloggen of registreren