of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Re-integratie-en-participatie

  Re-integratie en participatie

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De komst van de Participatiewet heeft grote gevolgen voor het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. In termen van werk betekent dit dat er naast de bestaande inspanningen op re-integratiegebied ook participatiebanen en garantiebanen moeten worden gecreëerd. Ook de samenwerking met ketenpartners als Economische Zaken, werkgeversorganisaties,...
  Download PDF
 • Participatiemonitor

  Participatiemonitor

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Nu de Nederlandse gemeenten de transities hebben voltooid, staan zij voor de volgende opgave: de transformatie van het sociale domein! Op basis van een vraaggerichte benadering en individueel maatwerk worden alleen nog voorzieningen aangeboden aan díe burgers die de gemeentelijke ondersteuning ook écht nodig hebben. Sociaal beleid...
  Download PDF
 • Monitor-Jeugdzorg

  Monitor Jeugdzorg

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren slechts een globaal beeld op geaggregeerd niveau van de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de...
  Download PDF
 • Monitoren-van-minimabeleid

  Monitoren van minimabeleid

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Elke groep heeft verschillende kenmerken en verdient een specifieke benadering. Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is...
  Download PDF
 • Schuldhulpverlening_1

  Schuldhulpverlening

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  Door de economische crisis zijn er steeds meer mensen die in financiële problemen komen, ook personen uit hogere inkomensgroepen. Door een gedetailleerd inzicht in de doelgroepen kunnen gemeenten een preventieve aanpak ontwikkelen door verbindingen te leggen met de beleidsterreinen Wmo en Participatiewet. Hiermee kunnen bestaande budgetten...
  Download PDF
 • Corporate

  Dé kennispartner in het sociale domein

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  De transformatie van het sociale domein biedt de hierbij betrokken organisaties kansen op efficiencyvoordelen door een op maat gesneden dienstverlening aan burgers. KWIZ levert de kennis en informatie die u nodig heeft voor een integrale benadering van de voorheen gescheiden beleidsterreinen.   Onze dienstverlening strekt zich uit over...
  Download PDF
 • Van-transitie-naar-transformatie

  Van transitie naar transformatie in het Sociaal Domein

  Whitepaper van JSConsultancy juli 2015
  Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn met flinke budgetkortingen overgedragen van Rijk en provincie naar gemeenten. Eerder al werd de Wet passend onderwijs ingevoerd (augustus 2014), ook wel de...
  Download PDF
 • Dossier-Loonwaarde

  Einde aan handjeklap loonwaardebepaling

  Whitepaper van Dariuz BV juni 2015
  Wat is de arbeidsprestatie van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt? En op hoeveel loonkostensubsidie heeft de werkgever recht? Op deze vragen is een adequaat antwoord mogelijk nu de belangrijkste loonwaardebepalingsmethodieken zijn gevalideerd. De validatie helpt gemeenten en arbeidsmarktregio’s bij het kiezen van een...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2015-1

  UWV Kennisverslag 2015-1

  Whitepaper van UWV april 2015
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) bespreken we zoals gebruikelijk de volumeontwikkelingen. De in het vorige UKV opgemerkte trend van de opgaande economie zet door en heeft in 2015 naar verwachting een bescheiden afname van de WW-uitkeringen tot gevolg. Verder is er voor het eerst sinds de invoering van de WIA een afname te zien in de instroom in de...
  Download PDF
Inloggen of registreren