of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Untitled_2

  UWV Kennisverslag 2013-1

  Whitepaper van UWV maart 2013
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) komen meerdere aspecten van uitzendwerk sterk naar voren. In juni 2012 werkten ongeveer 372.000 personen als uitzendkracht. Dit UKV laat zien dat uitzendwerk voor mensen die vanuit werkloosheid weer werk vonden, bijna evenveel werkzekerheid kan bieden als een tijdelijk contract direct bij een werkgever. Zo’n...
  Download PDF
 • rotterdam

  Rotterdams voorstel voor hervorming sociale zekerheid

  Whitepaper van Gemeente Rotterdam februari 2013
  De maatschappij verandert in een rap tempo, terwijl de overheid achter blijft. Had je vroeger een baan voor het leven, tegenwoordig hoppen mensen (gedwongen) van baan naar baan en staat de positie op de arbeidsmarkt van ouderen en jongeren onder druk. Van maand tot maand is het inkomen onduidelijk en vragen mensen zich af of er voldoende zorg...
  Download PDF
 • vp-veelplegers

  Onmogelijke levens, botsende logica en eigenzinnige professionals

  Whitepaper van Platform 31 januari 2013
  Een kleine groep veelplegers blijkt onbehandelbaar, aldus het recent verschenen onderzoek naar veelplegers. Deze groep veelplegers stelt hun omgeving en de betrokken hulpverleners voor vrijwel onmogelijke opgaven. Geen interventie, of dit nu psychische hulp of tijdelijke detentie is, biedt structureel soelaas. Hierdoor vormen zij een bedreiging...
  Download PDF
 • Focus

  UWV Focus 2013

  Whitepaper van UWV januari 2013
  Digitalisering, handhaving, aandacht voor kwetsbare groepen en samenwerking met gemeenten zijn belangrijke speerpunten voor UWV komend jaar. Dit valt te lezen in ‘UWV Focus 2013’, die vandaag is verschenen. In deze uitgave staat welke keuzes UWV maakt om de besparingsdoelstellingen te realiseren en tegelijkertijd de dienstverlening...
  Download PDF
 • Bezuinigingen-op-uitvoeringsorganisaties

  Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties

  Whitepaper van Algemene Rekenkamer januari 2013
  Dit onderzoek gaat over bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties die publieke taken verrichten, zoals de Publieke Omroep, het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer enzovoort. Het belang van een goede uitvoering van publieke dienstverlening is groot; het vertrouwen van burgers in de overheid ontstaat bij uitstek in de...
  Download PDF
 • jeugdzorg-voor-bieb

  Participatie in zicht

  Whitepaper van Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LOC/LCFJ) januari 2013
  Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie van de jeugdzorg genoemd. De verantwoordelijkheden en taken rond jeugdzorg verschuiven van de provincies naar de gemeenten. Belangrijke redenen voor deze wijziging zijn de problemen waar de jeugdzorg...
  Download PDF
 • van-werk-naar-werk-wpbieb

  Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk

  Whitepaper van Capgemini december 2012
  Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk naar werk transities (VWNW) op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet met het Tijdelijk besluit van werk naar werk een experiment gestart waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan (samenwerkende) werkgevers in regio’s...
  Download PDF
 • leeuwarden

  MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen

  Whitepaper van LPBL november 2012
  Na een voorzichtige start in 2008, is sinds 2009 het Frontlijnteam actief in de wijk Heechterp- Schieringen, als onderdeel van het wijkactieprogramma. Het team valt onder regie van de gemeente, en kent een generalistische en integrale aanpak, waarbij de mogelijkheden van bewoners centraal staan. Met deze manier van werken is de gemeente...
  Download PDF
 • wijkverpleegkundige

  De ‘Zichtbare schakel’- wijkverpleegkundige: een hele zorg minder

  Whitepaper van BMC advies management juni 2012
  In dit onderzoek zijn cliëntgebonden kosten en baten onderzocht van het ‘Zichtbare schakel’-programma tot 1 september 2011. In dit programma worden sinds 1 oktober 2009 extra wijkverpleegkundigen ingezet in (met name) de veertig achterstandswijken om, naast de geïndiceerde zorg, te kunnen werken aan integrale zorg en...
  Download PDF
 • licom-klein

  Verbonden met Licom

  Whitepaper van Rekenkamercommissies Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Vaals december 2012
  De afgelopen maanden en jaren is al het nodige onderzocht over hetgeen in de uitvoering van de Wsw in Oostelijk Zuid Limburg is misgegaan, onder andere bij Licom NV. Opvallend genoeg speelde in al die onderzoeken de gemeenteraad als eindverantwoordelijke geen rol. Dat is de reden voor de rekenkamercommissies van de gemeenten Brunssum, Heerlen,...
  Download PDF
Inloggen of registreren