of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • UWV-Kennisverslag-2015-3

  UWV Kennisverslag 2015-3

  Whitepaper van UWV december 2015
  In dit UWV Kennisverslag (UKV) besteden we aandacht aan de effectiviteit van de re-integratiedienstverlening die UWV inzet. Ook onderzoeken we of het mogelijk is met online interventies de arbeidsparticipatie te bevorderen van mensen met een arbeidsbeperking. Verder komt het probleem van gefingeerde dienstverbanden aan bod.  
  Download PDF
 • iSamenleving

  iSamenleving

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv november 2015
  De overheid en burgers verwachten dat uw gemeente direct kwalitatieve dienstverlening levert in het sociaal domein – met de nieuwste technische mogelijkheden op bijvoorbeeld tablets en tegen voorspelbare kosten. Hoe pakt u dat aan?
  Download PDF
 • iSamenleving-Schuldkompas

  iSamenleving Schuldkompas

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv november 2015
  Het is vaak lastig om snel een compleet beeld te krijgen van de schuldproblematiek. Heeft iemand een huurachterstand, schulden bij postorderbedrijven of betaalt hij zijn gas- en elektrarekeningen niet? En wat zijn de oorzaken: misschien is degene met schuld chronisch ziek, plotseling werkeloos geworden of net gescheiden?
  Download PDF
 • Klantportaal-voor-de-zelfwerkzame-burger

  Klantportaal voor de zelfwerkzame burger

  Whitepaper van PinkRoccade Local Government bv november 2015
  Nederlandse gemeenten staan voor forse uitdagingen. Vanwege de drie decentralisaties op het sociale domein (jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) krijgen gemeenten er vanaf 2015 veel taken en verantwoordelijkheden bij. Ook liggen er grote opgaven om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers te verbeteren, de zelfwerkzaamheid van de burger te...
  Download PDF
 • Wonen-Welzijn---Zorg

  Wonen, welzijn en zorg

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Het terrein van wonen, welzijn en zorg is sterk in beweging en wordt steeds complexer. De transities van de Wmo, de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet vergen van de gemeente een integrale aanpak. Daarbij wilt u een maatschappelijk verantwoorde voorzieningenstructuur in stand houden, maar moet u dat realiseren met minder financiële...
  Download PDF
 • Wonen--welzijn-en-zorg-Kostenprognose-Wmo

  Kostenprognose Wmo

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Vanaf 2013 heeft elke gemeente te maken met de overgang van de AWBZ-functies Dagbesteding en Begeleiding. Deze overgang, zeker in relatie tot de ontwikkelingen richting één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overgang van jeugdzorg en Jeugd-GGZ, versterkt de regierol van de gemeente. De gemeente is hierdoor in staat om...
  Download PDF
 • Re-integratie-en-participatie

  Re-integratie en participatie

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De komst van de Participatiewet heeft grote gevolgen voor het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid. In termen van werk betekent dit dat er naast de bestaande inspanningen op re-integratiegebied ook participatiebanen en garantiebanen moeten worden gecreëerd. Ook de samenwerking met ketenpartners als Economische Zaken, werkgeversorganisaties,...
  Download PDF
 • Participatiemonitor

  Participatiemonitor

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  Nu de Nederlandse gemeenten de transities hebben voltooid, staan zij voor de volgende opgave: de transformatie van het sociale domein! Op basis van een vraaggerichte benadering en individueel maatwerk worden alleen nog voorzieningen aangeboden aan díe burgers die de gemeentelijke ondersteuning ook écht nodig hebben. Sociaal beleid...
  Download PDF
 • Monitor-Jeugdzorg

  Monitor Jeugdzorg

  Whitepaper van KWIZ oktober 2015
  De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren slechts een globaal beeld op geaggregeerd niveau van de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de...
  Download PDF
 • Monitoren-van-minimabeleid

  Monitoren van minimabeleid

  Whitepaper van KWIZ september 2015
  Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Elke groep heeft verschillende kenmerken en verdient een specifieke benadering. Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is...
  Download PDF
Inloggen of registreren