of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • HEVO_13

  Mensgerichte vernieuwende zorghuisvesting nieuwbouw Het Hoge Veer Bastion

  Whitepaper van HEVO B.V. oktober 2021
  In het voorjaar van 2020 zijn de bewoners in het nieuwe woonzorgcomplex Het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg komen wonen. Het Bastion is een modern woon-zorgcomplex voor ouderen met verschillende zorgbehoeften. Er is een mix van verschillende typen appartementen gerealiseerd van studio’s tot volwaardige driekamerappartementen. In...
  Download PDF
 • Stipter

  Eén voor allen, allen voor één

  Whitepaper van Stipter oktober 2021
  Common Ground . Een gevleugelde term die sinds 1 tot 2 jaar overal opduikt. Het is het toekomstscenario waar gemeenten en softwareleveranciers samen naar toe werken.   Gemeenten, ICT-leveranciers en ketenpartners geven nagenoeg unaniem aan actief toe te werken, of te willen werken, naar ‘Common Ground’. Mede onder leiding van...
  Download PDF
 • CrossOver-PPS

  Publiek-private samenwerking in de technische branche

  Whitepaper van CrossOver oktober 2021
  Een analyse van zij-instroomtrajecten die zich richten op instroom in de techniek om Nederland de komende 100 jaar leefbaar te houden.   "Als Nederland in 2030 de doelstellingen van het klimaatakkoord wil halen (49% minder CO2-uitstoot in 2030) zijn er zo'n 23.000 extra werknemers nodig die daarvoor het benodigde werk kunnen...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Lessen-Deel-1

  Lessen over taakgerichte bekostiging voor specialistische jeugdhulp. Deel 1

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  jb Lorenz heeft in opdracht van het RISB Amersfoort een bureau-onderzoek uitgevoerd naar de landelijke stand van zaken en de beschikbare praktische kennis over taakgerichte bekostiging met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulptaken. De regio wil graag leren van de ervaringen die tot nu toe in het land zijn opgedaan met deze vorm van...
  Download PDF
 • jb-lorenz-deel-2

  Lessen over taakgerichte bekostiging van specialistische jeugdhulp. Deel 2

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft jb Lorenz onderzoek gedaan naar de taakgerichte uitvoering van specialistische jeugdhulp, vormgegeven door de BSA-aanbieders in opdracht van de gemeenten in de regio Eemland. Dit onderzoek is in samenspraak met genoemde partijen vormgegeven en omvat 3 delen. Deel 1 betreft een bureau-onderzoek naar...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Flankerende-adviezen

  Flankerende adviezen voor de gemeenten in de regio Eemland inzake taakgerichte uitvoeringsvariant Jeugdhulp

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In april 2021 is het bureauonderzoek naar de landelijke stand van zaken en de praktische ervaringen rondom de taakgerichte uitvoeringsvariant binnen de jeugdhulp opgeleverd, gevolgd door een tweede deel dat de resultaten bevat van een onderzoek naar de mate van de transformatie en de factoren die de efficiëntie en effectiviteit van de...
  Download PDF
 • Centric_5

  eDiensten Sociaal Domein

  Whitepaper van Centric oktober 2021
  Inwoners 24/7 van dienst zijn? Ja, dat kan. Sinds de decentralisaties is er in het sociaal domein veel veranderd en de transformatie is nog in volle gang. Meer dan voorheen kijken gemeenten kritisch naar de inrichting van hun bedrijfsvoering en zoeken zij naar manieren om inwoners slim en snel te bedienen. Online selfservice biedt de...
 • Zorg-Lokaal_2

  Hoe ga je om met financiële tekorten?

  Whitepaper van Zorg-Lokaal september 2021
  Oplopende tekorten Bijna alle gemeenten verwachten een begrotingstekort in 2021, waarvan een grote kostenpost het sociaal domein is. Met name de uitgaven voor de Jeugdzorg dragen enorm bij aan het begrotingstekort. Maar hoe kunnen oplopende tekorten inzichtelijk worden gebracht, zodat gemeenten weer grip op uitgaven krijgen? Dit door middel...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_7

  Model systematische analyse Jeugd & Wmo

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan september 2021
  Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van de decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, waardoor hulpvragen eerder opgepakt kunnen worden en kosten bespaard kunnen worden door efficiënter te werken....
  Download PDF
 • Stimulansz_3

  Casusboekje Inburgering

  Whitepaper van Stimulansz september 2021
  De Wet inburgering 2021 komt eraan! Vanaf 2022 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid inburgeraars te begeleiden en te ondersteunen in hun inburgeringstraject. Als gemeente kunt u zich daar nu al op voorbereiden. En Stimulansz helpt u daarbij. Met dit ‘light’ casusboekje nemen we vast een voorschot op de taken en dilemma’s...
  Download PDF
Inloggen of registreren