of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Annual-Insight_2

  Trendrapport sociaal domein 2016-2019

  Whitepaper van Annual Insight mei 2021
  Sinds de decentralisatie maken méér cliënten gebruik van WMO- en Jeugdhulpvoorzieningen. Dit betekent omzetgroei voor zorgaanbieders. Maar, bij welk type aanbieders komt deze omzetgroei terecht? En, welke winstpercentages horen daarbij? De antwoorden hierop vind je in ons trendrapport Sociaal Domein 2016-2019. Annual Insight in...
  Download PDF
 • Devoteam

  7 lessen uit de coronacrisis voor het sociaal domein

  Whitepaper van Devoteam april 2021
  Corona. Crisis! We houden vol en weten inmiddels niet beter. We houden ons in deze crisis samen zo goed mogelijk aan de maatregelen en hopen allemaal op een terugkeer naar de oude situatie. Er zijn echter ook veel positieve en interessante lessen te leren uit de coronacrisis, die onder andere interessant zijn voor het sociaal domein. Met een...
  Download PDF
 • KSB

  Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?

  Whitepaper van Kenniscentrum sport en bewegen april 2021
  Gemeenten staan voor de uitdaging de sportaccommodaties de komende jaren te verduurzamen. Hoe ziet die opdracht eruit en hoe pak je dat als beleidsambtenaar succesvol aan? Die vragen en de bijbehorende aanpak hebben we op een rij gezet en is ondersteunend aan de Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed. In dit document concentreren we ons op...
  Download PDF
 • Zorg-Lokaal_2

  Hoe ga je om met financiële tekorten?

  Whitepaper van Zorg-Lokaal april 2021
  Oplopende tekorten Bijna alle gemeenten verwachten een begrotingstekort in 2021, waarvan een grote kostenpost het sociaal domein is. Met name de uitgaven voor de Jeugdzorg dragen enorm bij aan het begrotingstekort. Maar hoe kunnen oplopende tekorten inzichtelijk worden gebracht, zodat gemeenten weer grip op uitgaven krijgen? Dit door middel...
  Download PDF
 • Centric_4

  e-Book Grip op sociale regie. Naar één gezin, één plan, één regisseur

  Whitepaper van Centric april 2021
  Gemeenten en zorgaanbieders bieden inwoners graag de hulp die ze nodig hebben en proberen verkokering tegen te gaan. Dat vraagt om een integrale aanpak en planmatig werken in een veilige online omgeving, waar zowel gezin als professionals mee uit de voeten kunnen. Suite 4 Sociale Regie is volledig ontwikkeld op basis van deze visie en...
 • Annual-Insight_1

  Trendrapport Zorgfraude

  Whitepaper van Annual Insight maart 2021
  Zorgfraude is vaak niet een op zich staand probleem en heeft niet alleen financiële, maar vooral ook verstrekkende maatschappelijke gevolgen. De aanpak van zorgfraude staat bij veel gemeenten dan ook steeds hoger op de agenda. De meest voorkomende signalen van fraude hebben betrekking op: - Doelbewust meer zorg declareren dan is...
  Download PDF
 • Wet-Straffen---Beschermen

  Welke impact heeft de aanstaande wet Straffen & Beschermen op gemeenten?

  Whitepaper van jb lorenz maart 2021
  In deze factsheet gaan we in op de status en impact van de wet Straffen & Beschermen (wet S&B) waarvoor er naar wordt gestreefd om deze op 1 mei 2021 in werking te laten treden. De wet heeft als doel om de straf(tijd) beter te benutten, recidive te voorkomen en beter aan te sluiten bij de opvattingen in de maatschappij.   Een...
  Download PDF
 • Stimulansz_1

  De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp

  Whitepaper van Stimulansz maart 2021
  Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat een gemeente een voorziening treft op het gebied van jeugdhulp wanneer een jeugdige of zijn ouders deze nodig hebben in verband met het gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ouders zijn hiervoor...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_5

  Dashboard Sociaal Domein o.b.v. het volwassenheidsmodel

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan maart 2021
  De afgelopen periode hebben verschillende adviesbureaus en overheidsinstanties stukken gepubliceerd over het volwassenheidsmodel van Gartner. Ondanks dat dit model al langere tijd bestaat, sluit dit nog steeds aan bij de vraag naar handvatten om als organisatie door te ontwikkelen. Zo heeft de VNG in april een stuk gepubliceerd met daarin meer...
  Download PDF
 • SAS-Hoe-data-en-analytics

  Hoe data en analytics gemeenten helpen grip te krijgen op complexe uitdagingen

  Whitepaper van SAS Nederland maart 2021
  Gemeenten staan voor uitdagingen die niet meer op de traditionele manier kunnen worden aangepakt. De complexiteit van control, verantwoordelijkheid, transparantie, snelheid van handelen en de maatschappelijke en politieke impact vraagt een andere inzet van de kennis en competenties binnen gemeenten. Voor een goede sturing draait het om...
  Download PDF
Inloggen of registreren