of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • kscb

  Europese Financieringsvormen

  Whitepaper van Kenniscentrum Sport maart 2020
  Europese subsidies sport en bewegen 2020 Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020.   Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de kloof tussen...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_2

  Beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan februari 2020
  Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Nu...
  Download PDF
 • Bestuursacademie-Sociaal-Domein

  Beleidsmedewerker sociaal domein. 8 praktische tips

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland januari 2020
  8 praktische tips voor de beleidsmedewerker sociaal domein van nu en de toekomst Het takenpakket van beleidsmedewerkers in het sociaal domein is in de afgelopen jaren veranderd. Dat komt onder meer door de vele veranderingen op het gebied van participatie, Wmo en jeugdzorg. Waar u zich vroeger focuste op een werkterrein of onderwerp, moet u nu...
  Download PDF
 • UWV-Kennisveslag-201-9

  UWV Kennisverslag 2019-9: Werkenden met een jobcoach

  Whitepaper van UWV december 2019
  Ruim de helft van de mensen die vanuit UWV jobcoachbegeleiding kregen, werkt na drie jaar nog steeds. Een kleine meerderheid daarvan werkt zonder jobcoach.   Dit artikel brengt in beeld hoe het mensen vergaat op de arbeidsmarkt nadat ze zijn gestart met werk waarbij ze via UWV werden begeleid door een jobcoach. Tussen 2013 en 2018 zijn...
  Download PDF
 • UWV-2019-8

  UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019

  Whitepaper van UWV december 2019
  De nieuwe doelgroepen van de Participatiewet maakten in 2018 bij ziekte vaker gebruik van de no-riskpolis dan de al langer bestaande doelgroepen. Het economische beeld is aan het kenteren. In 2019 daalt het aantal lopende WW-uitkeringen nog wel, maar in 2020 komt de daling tot stilstand. Bij de WIA zien we een gestage toename van de instroom....
  Download PDF
 • Kenniscentrum-Sport_3

  Eenzaamheid: Een groot maatschappelijk probleem

  Whitepaper van Kenniscentrum Sport december 2019
  Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Vanuit de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid hebben gemeenten de taak om aandacht te geven aan het vroegtijdig signaleren, voorkómen en verminderen van eenzaamheid.    Deze...
  Download PDF
 • UWV-Kennisverslag-2019-7

  UWV Kennisverslag 2019-7. No-riskpolis voor mensen in de Ziektewet

  Whitepaper van UWV november 2019
  Het in 2017 gehouden experiment heeft de mogelijke toegevoegde waarde van de no-riskpolis voor mensen in de Ziektewet nog niet aangetoond.   Werkgevers zijn vaak huiverig om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, omdat ze bang zijn dat deze mensen vaak ziek zijn en daardoor extra kosten veroorzaken. De overheid probeert...
  Download PDF
 • BDO_1

  Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

  Whitepaper van BDO november 2019
  In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening afgesloten. In diverse gemeenten en regio’s is nagedacht over de uitvoering van de Participatiewet en hoe de begeleiding en arbeidstoeleiding...
  Download PDF
 • BDO-veranderopgave-Inburgering

  Veranderopgave Inburgering

  Whitepaper van BDO oktober 2019
  Vanaf 1 januari 2021 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet Inburgering met als belangrijkste pijlers taal, inburgeren en werken. Hiermee wil de overheid bevorderen dat nieuwkomers meedoen in de Nederlandse maatschappij en voorkomen dat ze niet integreren in de Nederlandse samenleving en langdurig bijstandsafhankelijk zijn....
 • Van-Dam-en-Oosterbaan

  Werken met data kan makkelijker én leuker!

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan oktober 2019
  Gemeenten zijn in feite groothandelaren in data. Nee, niet het meervoud van datum. Gegevens! Volgens sommigen bestaat 80% van alle gemeentelijke processen uit het verzamelen, verwerken en verspreiden van data; ofwel business intelligence. Voor die gemeenten is er goed nieuws! Er is een snelle- en goedkope manier om dat makkelijker én leuker...
  Download PDF
Inloggen of registreren