of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • Centric_4

  e-Book Grip op sociale regie. Naar één gezin, één plan, één regisseur

  Whitepaper van Centric april 2021
  Gemeenten en zorgaanbieders bieden inwoners graag de hulp die ze nodig hebben en proberen verkokering tegen te gaan. Dat vraagt om een integrale aanpak en planmatig werken in een veilige online omgeving, waar zowel gezin als professionals mee uit de voeten kunnen. Suite 4 Sociale Regie is volledig ontwikkeld op basis van deze visie en...
 • Devoteam

  7 lessen uit de coronacrisis voor het sociaal domein

  Whitepaper van Devoteam april 2021
  Corona. Crisis! We houden vol en weten inmiddels niet beter. We houden ons in deze crisis samen zo goed mogelijk aan de maatregelen en hopen allemaal op een terugkeer naar de oude situatie. Er zijn echter ook veel positieve en interessante lessen te leren uit de coronacrisis, die onder andere interessant zijn voor het sociaal domein. Met een...
  Download PDF
 • Annual-Insight_1

  Trendrapport Zorgfraude

  Whitepaper van Annual Insight maart 2021
  Zorgfraude is vaak niet een op zich staand probleem en heeft niet alleen financiële, maar vooral ook verstrekkende maatschappelijke gevolgen. De aanpak van zorgfraude staat bij veel gemeenten dan ook steeds hoger op de agenda. De meest voorkomende signalen van fraude hebben betrekking op: - Doelbewust meer zorg declareren dan is...
  Download PDF
 • Wet-Straffen---Beschermen

  Welke impact heeft de aanstaande wet Straffen & Beschermen op gemeenten?

  Whitepaper van jb lorenz maart 2021
  In deze factsheet gaan we in op de status en impact van de wet Straffen & Beschermen (wet S&B) waarvoor er naar wordt gestreefd om deze op 1 mei 2021 in werking te laten treden. De wet heeft als doel om de straf(tijd) beter te benutten, recidive te voorkomen en beter aan te sluiten bij de opvattingen in de maatschappij.   Een...
  Download PDF
 • Stimulansz_1

  De beoordeling van de eigen kracht bij een aanvraag jeugdhulp

  Whitepaper van Stimulansz maart 2021
  Gemeenten hebben op basis van de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Dit houdt in dat een gemeente een voorziening treft op het gebied van jeugdhulp wanneer een jeugdige of zijn ouders deze nodig hebben in verband met het gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Ouders zijn hiervoor...
  Download PDF
 • Van-Dam---Oosterbaan_5

  Dashboard Sociaal Domein o.b.v. het volwassenheidsmodel

  Whitepaper van Van Dam & Oosterbaan maart 2021
  De afgelopen periode hebben verschillende adviesbureaus en overheidsinstanties stukken gepubliceerd over het volwassenheidsmodel van Gartner. Ondanks dat dit model al langere tijd bestaat, sluit dit nog steeds aan bij de vraag naar handvatten om als organisatie door te ontwikkelen. Zo heeft de VNG in april een stuk gepubliceerd met daarin meer...
  Download PDF
 • SAS-Hoe-data-en-analytics

  Hoe data en analytics gemeenten helpen grip te krijgen op complexe uitdagingen

  Whitepaper van SAS Nederland maart 2021
  Gemeenten staan voor uitdagingen die niet meer op de traditionele manier kunnen worden aangepakt. De complexiteit van control, verantwoordelijkheid, transparantie, snelheid van handelen en de maatschappelijke en politieke impact vraagt een andere inzet van de kennis en competenties binnen gemeenten. Voor een goede sturing draait het om...
  Download PDF
 • Zorg-Lokaal_1

  Op weg naar expertise in toegepaste rechtmatigheid

  Whitepaper van Zorg-Lokaal februari 2021
  Gemeenten staan voor de uitdaging om de uitgaven binnen de Wmo en/of Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. Het optimaal gebruikmaken van rechtmatigheid is een manier om transformatie, waardecreatie, kostenbeheersing en kwaliteit te verbeteren.   Deze whitepaper is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken...
 • jb-lorenz_2

  Samenwerkingsverbanden en motiverende gespreksvoering

  Whitepaper van jb lorenz januari 2021
  De onbegrepen medemens Stel, je loopt op zaterdagmiddag door een drukke winkelstraat. Je gaat helemaal op in de drang om met je vrienden eens lekker te shoppen en als afsluiting relaxt een terrasje te pakken. Opeens klinkt een geschreeuw en iets verderop hoor je een paar mensen gillen. Mensen rennen verschrikt alle kanten op en je ziet een...
  Download PDF
 • Zorg-Lokaal

  Gericht werken vanuit rechtmatigheid

  Whitepaper van Zorg-Lokaal januari 2021
  Als consulent vervul je een belangrijke rol in de toegang tot specialistische voorzieningen. Hoe zorg jij ervoor dat de ondersteuning noodzakelijk, effectief en doelmatig is? In deze whitepaper nemen we je mee in de uitdagingen waarmee je te maken krijgt en de oplossingsrichting.   Door het lezen van deze whitepaper ga jij als consulent...
  Download PDF
Inloggen of registreren