of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Sociaal

 • jb-lorenz_4

  De kracht van verhalen!

  Whitepaper van jb lorenz januari 2022
  Met ‘Omdat ervaring telt’ halen we op grote schaal ervaringen op, mét kwantitatieve informatie. Bijvoorbeeld ervaringen van mensen met schulden en professionals over wat het verschil maakt in de schuldhulpverlening. Door tientallen tot honderden ervaringen op te halen, geeft deze methode unieke inzichten.
  Download PDF
 • Zorg-Lokaal.-Prestatielevering-PGB

  Prestatielevering Pgb. Hoe zit dat nu?

  Whitepaper van Zorg-Lokaal december 2021
  Grip vergroot de voorspelbaarheid van uitkomsten en biedt sturingsmogelijkheden. Met als resultaat een betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Wij helpen gemeenten met de complexe administratieve processen - overal in Nederland - rond Wmo en Jeugdwet efficiënt en effectief in te richten. Dat doen we met kennis van applicaties,...
  Download PDF
 • Stimulansz_4

  Schendt de bijstandswet het vertrouwen in de burger?

  Whitepaper van Stimulansz november 2021
  Het vertrouwen tussen overheid en inwoners heeft een knauw gehad. De overheid vertrouwt de burger niet en de burger vertrouwt de overheid niet. En de samenleving als geheel staat wantrouwend tegenover beiden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een inventarisatie van kennelijke hardheden in wet- en regelgeving, om het vertrouwen te...
  Download PDF
 • Schulinck_4

  Werken aan een gemeentelijk vangnet voor zelfstandig ondernemers

  Whitepaper van Schulinck Sociaal Domein november 2021
  Zodra de coronasteunmaatregelingen stoppen wordt de hulpvraag van ondernemers manifest, zo is de verwachting vanuit het veld. Gemeenten zijn voor zelfstandig ondernemers de laatste strohalm. Zij zetten alles op alles om deze boeggolf op te vangen en het vangnet voor schuldhulp, werk en inkomen in gereedheid te brengen. Dat vergt een omslag in...
  Download PDF
 • HEVO_13

  Mensgerichte vernieuwende zorghuisvesting nieuwbouw Het Hoge Veer Bastion

  Whitepaper van HEVO B.V. oktober 2021
  In het voorjaar van 2020 zijn de bewoners in het nieuwe woonzorgcomplex Het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg komen wonen. Het Bastion is een modern woon-zorgcomplex voor ouderen met verschillende zorgbehoeften. Er is een mix van verschillende typen appartementen gerealiseerd van studio’s tot volwaardige driekamerappartementen. In...
  Download PDF
 • Stipter

  Eén voor allen, allen voor één

  Whitepaper van Stipter oktober 2021
  Common Ground . Een gevleugelde term die sinds 1 tot 2 jaar overal opduikt. Het is het toekomstscenario waar gemeenten en softwareleveranciers samen naar toe werken.   Gemeenten, ICT-leveranciers en ketenpartners geven nagenoeg unaniem aan actief toe te werken, of te willen werken, naar ‘Common Ground’. Mede onder leiding van...
  Download PDF
 • CrossOver-PPS

  Publiek-private samenwerking in de technische branche

  Whitepaper van CrossOver oktober 2021
  Een analyse van zij-instroomtrajecten die zich richten op instroom in de techniek om Nederland de komende 100 jaar leefbaar te houden.   "Als Nederland in 2030 de doelstellingen van het klimaatakkoord wil halen (49% minder CO2-uitstoot in 2030) zijn er zo'n 23.000 extra werknemers nodig die daarvoor het benodigde werk kunnen...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Lessen-Deel-1

  Lessen over taakgerichte bekostiging voor specialistische jeugdhulp. Deel 1

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  jb Lorenz heeft in opdracht van het RISB Amersfoort een bureau-onderzoek uitgevoerd naar de landelijke stand van zaken en de beschikbare praktische kennis over taakgerichte bekostiging met betrekking tot de uitvoering van jeugdhulptaken. De regio wil graag leren van de ervaringen die tot nu toe in het land zijn opgedaan met deze vorm van...
  Download PDF
 • jb-lorenz-deel-2

  Lessen over taakgerichte bekostiging van specialistische jeugdhulp. Deel 2

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft jb Lorenz onderzoek gedaan naar de taakgerichte uitvoering van specialistische jeugdhulp, vormgegeven door de BSA-aanbieders in opdracht van de gemeenten in de regio Eemland. Dit onderzoek is in samenspraak met genoemde partijen vormgegeven en omvat 3 delen. Deel 1 betreft een bureau-onderzoek naar...
  Download PDF
 • jb-lorenz-Flankerende-adviezen

  Flankerende adviezen voor de gemeenten in de regio Eemland inzake taakgerichte uitvoeringsvariant Jeugdhulp

  Whitepaper van jb lorenz oktober 2021
  In april 2021 is het bureauonderzoek naar de landelijke stand van zaken en de praktische ervaringen rondom de taakgerichte uitvoeringsvariant binnen de jeugdhulp opgeleverd, gevolgd door een tweede deel dat de resultaten bevat van een onderzoek naar de mate van de transformatie en de factoren die de efficiëntie en effectiviteit van de...
  Download PDF
Inloggen of registreren