of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • IBM-WP-smartercities

  Smarter cities for smarter growth

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. mei 2010
  In de eenentwintigste eeuw zullen groei, economische waarde en concurrerende differentiatie van steden in toenemende mate hun oorsprong vinden in de kennis, vaardigheden en creativiteit van mensen, alsook het vermogen van de economie om innovatie te creëren en te absorberen. Om te kunnen concurreren in deze nieuwe economische omgeving,...
  Download PDF
 • nieuwbouwwijk

  Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving augustus 2010
  Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Door de nieuwe woningen trekken bewoners met een midden- en hoger inkomen niet weg uit de wijk en kiezen huishoudens...
  Download PDF
 • wet-ro-resized-97x141

  Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving juni 2010
  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de werking van de Wro. De evaluatie laat zien dat de doelstellingen van de nieuwe wet op sommige punten wel en op andere...
  Download PDF
 • waterpraat_1

  Doorbreek het waterpraatcircuit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2010
  Met de tegenwind van de ongekend heftige economische crisis ontkomt ook de watersector niet aan een besparingsronde. Dat kan door een systematische scheiding van collectieve en individuele waterdiensten en een forse besparing op de dienstverlening.
  Download PDF
 • IBMVisieSlimmeStedenPDF

  Een visie op slimmere steden

  Whitepaper van IBM Nederland B.V. juni 2010
  Door de wereldwijde verstedelijking krijgen steden steeds meer controle over hun economische en politieke ontwikkeling. En ook op technologisch gebied staan steden sterker nu de kernsystemen waarmee zij opereren in toenemende mate worden uitgerust met meetapparatuur en steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit maakt het mogelijk nieuwe niveaus...
  Download PDF
 • imagesCACQULS2.citymarketing

  Citymarketing van koud naar warm

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2010
  De meeste gemeenten in ons land investeren in een campagne, slogan en logo om bewoners, bedrijven en bezoekers voor de stad te interesseren. Citymarketing moet het imago van de stad oppoetsen, de plaats op de kaart zetten en van de gemeente een sterk merk maken. Hoe zinvol is dat?
  Download PDF
 • grondexploitatie_2

  Effecten grondexploitatiewet

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2010
  Onder het oude regiem van wet- en regelgeving op de grondmarkt was het niet altijd mogelijk bij locatieontwikkelingen een goed of redelijk kostenverhaal bij ontwikkelende partijen te realiseren. Om daaraan tegemoet te komen, zijn de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ingevoerd. De vraag is of het nieuwe instrumentarium...
  Download PDF
 • vastgoedfraude

  Vastgoedfraude

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2009
  In de crisis in de vastgoedsector staat de vraag centraal hoe het komt dat de grens tussen legaal en illegaal zo gemakkelijk kan worden overschreden. Faalt het toezicht? Klopt de administratieve organisatie niet? Heeft een organisatie toevallig wat ‘foute mannen’ in dienst?
  Download PDF
 • Cover

  Bevolkingsontwikkeling op het platteland, 1980-2005

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) april 2010
  De bevolkingsgroei in Nederlandse plattelandsgemeenten is lager dan in sterk verstedelijkte gemeenten. In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, Zeeland en Noord-Holland, zal de bevolking in plattelandsgemeenten tussen 2008 en 2025 afnemen. Dit terwijl de bevolking in sterk verstedelijkte gemeenten juist toeneemt.   Dit blijkt...
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (260) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches