of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • Recht-op-de-Noordzee

  Recht op de Noordzee

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2013
  We willen op de Noordzee van alles tegelijk, zowel commerciële visserij, zeevaart, energieproductie, delfstoffenwinning als natuurbescherming. Door al die monocultures ontstaat een uitsluitingsplanologie. Maar het kan ook anders.
  Download PDF
 • koeien-voor-wp

  Ruimte voor duurzame landbouw

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2013
  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft in een advies over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2011, ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor land- en tuinbouw’ geconstateerd dat de landbouw steeds meer in de knel komt te zitten tussen marktgedreven, voortschrijdende schaalvergroting en...
  Download PDF
 • dakkapel-voo-bieb

  Onderzoek naar de mate van uniformiteit tussen gemeenten en de mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Naar aanleiding van de motie Wiegman heeft de toenmalige minister van VROM in juni 2009 toegezegd eind 2009 de Kamer te informeren over de uitkomst van het overleg met de provincies en gemeenten over de transparantie van de berekening van de leges welke op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen worden opgelegd. Dit overleg...
  Download PDF
 • grondbeleid-friesland

  Nota Grûnbelied

  Whitepaper van Provincie Fryslân januari 2013
  Duidelijker afspreken over wie waar verantwoordelijk voor is. Deze afspraken goed communiceren naar medewerkers. Deze en andere aanbevelingen doet het onderzoeksbureau Berenschot in haar rapport over provinciale grondaankopen. In de nieuwe nota Grûnbelied, die het college nu aan Provinciale Staten heeft voorgelegd, worden die aanbevelingen...
  Download PDF
 • leeuwarden

  MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen

  Whitepaper van LPBL november 2012
  Na een voorzichtige start in 2008, is sinds 2009 het Frontlijnteam actief in de wijk Heechterp- Schieringen, als onderdeel van het wijkactieprogramma. Het team valt onder regie van de gemeente, en kent een generalistische en integrale aanpak, waarbij de mogelijkheden van bewoners centraal staan. Met deze manier van werken is de gemeente...
  Download PDF
 • vp-nieuwe-perspectieven-voor-publieke-ruimten

  Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten

  Whitepaper van SEV/Platform 31 december 2012
  Gemeenten in Nederland besteden veel geld aan het verbeteren van hun centrumlocaties. Denk aan de centra van Almere of Nieuwegein of het Schouwburgplein in Rotterdam. De binnenstad is immers hun visitekaartje en economische motor. Die strategie is begrijpelijk, maar heeft een schaduwzijde: er blijft weinig geld over voor pleinen en parken in...
  Download PDF
 • vp-krimp-klein

  Krimpen met perspectief

  Whitepaper van Stamm cmo april 2012
  Scholen in Drenthe kampen met dalende leerlingaantallen. Naar verwachting krimpt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de periode tussen 2011 en 2020 met 13%, in sommige Drentse gemeenten zelfs met 30%. Dat dit grote gevolgen zal hebben voor het basisonderwijs is evident. Concreet gaat het om een daling van 6.550 kinderen in Drenthe...
  Download PDF
 • windturbine-klein

  Juridische analyse verbod windturbines in de provincie Noord-Holland

  Whitepaper van Vos & Vennoten Advocaten november 2012
  De provincie Noord-Holland is voornemens de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie te wijzigen waardoor de bouw van windturbines niet meer is toegestaan. Slechts in een klein deel van de provincie - het windgebied Wieringermeer - zullen nieuwe windturbines onder voorwaarden zijn toegestan. Wij concluderen dat dit voornemen in strijd...
  Download PDF
 • bestemmingsplan-klein

  Knelpunten omgevingsrecht voor gemeenten

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) oktober 2012
  Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van IenM wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat concluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het onderzoek 'Knelpunten...
  Download PDF
 • dakkapel-klein

  Bestuurlijk memorandum VNG onderzoek omgevingrecht

  Whitepaper van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) november 2012
  Gemeenten lopen in het omgevingsrecht tegen grote problemen aan. Het kabinet erkent dat er diverse  problemen zijn met de verschillende wetten en AMvB’s die gaan over de fysieke leefomgeving en werkt  daarom aan een omvangrijke stelselherziening. Dit project, dat gestart werd onder het vorige kabinet, wordt  ook onder dit...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (267) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches