of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • Woningcorporatie-en-wijkenbeleid

  Woningcorporaties en wijkenbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2013
  Beleid voor het verbeteren van woonwijken is voor een belangrijk deel gestoeld op een brede inzet vanuit woningcorporaties. Corporaties willen zich echter meer op hun kerntaken concentreren. Welke gevolgen heeft dat voor het wijkenbeleid?
  Download PDF
 • Natuurbeleid-in-Nederland

  Natuurbeleid in Nederland

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2012
  Hoe ziet de ontwikkeling van het natuurbeleid er in Nederland uit? Op welke wetenschappelijke concepten is die gebaseerd en wat zijn de consequenties als dit beleid wordt verlaten?
  Download PDF
 • Lokaal-Klimaatbeleid

  Lokaal klimaatbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2012
  Het Klimaatakkoord, een afspraak tussen rijk en gemeenten, betekende een belangrijke mijlpaal voor het lokaal klimaatbeleid. Maar hoe is het verder gegaan? Is daadwerkelijk een lokaal klimaatbeleid van de grond gekomen?  
  Download PDF
 • Recht-op-de-Noordzee

  Recht op de Noordzee

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2013
  We willen op de Noordzee van alles tegelijk, zowel commerciële visserij, zeevaart, energieproductie, delfstoffenwinning als natuurbescherming. Door al die monocultures ontstaat een uitsluitingsplanologie. Maar het kan ook anders.
  Download PDF
 • koeien-voor-wp

  Ruimte voor duurzame landbouw

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2013
  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft in een advies over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2011, ‘Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor land- en tuinbouw’ geconstateerd dat de landbouw steeds meer in de knel komt te zitten tussen marktgedreven, voortschrijdende schaalvergroting en...
  Download PDF
 • dakkapel-voo-bieb

  Onderzoek naar de mate van uniformiteit tussen gemeenten en de mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning

  Whitepaper van Ministerie van BZK juli 2012
  Naar aanleiding van de motie Wiegman heeft de toenmalige minister van VROM in juni 2009 toegezegd eind 2009 de Kamer te informeren over de uitkomst van het overleg met de provincies en gemeenten over de transparantie van de berekening van de leges welke op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen worden opgelegd. Dit overleg...
  Download PDF
 • grondbeleid-friesland

  Nota Grûnbelied

  Whitepaper van Provincie Fryslân januari 2013
  Duidelijker afspreken over wie waar verantwoordelijk voor is. Deze afspraken goed communiceren naar medewerkers. Deze en andere aanbevelingen doet het onderzoeksbureau Berenschot in haar rapport over provinciale grondaankopen. In de nieuwe nota Grûnbelied, die het college nu aan Provinciale Staten heeft voorgelegd, worden die aanbevelingen...
  Download PDF
 • leeuwarden

  MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen

  Whitepaper van LPBL november 2012
  Na een voorzichtige start in 2008, is sinds 2009 het Frontlijnteam actief in de wijk Heechterp- Schieringen, als onderdeel van het wijkactieprogramma. Het team valt onder regie van de gemeente, en kent een generalistische en integrale aanpak, waarbij de mogelijkheden van bewoners centraal staan. Met deze manier van werken is de gemeente...
  Download PDF
 • vp-nieuwe-perspectieven-voor-publieke-ruimten

  Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten

  Whitepaper van SEV/Platform 31 december 2012
  Gemeenten in Nederland besteden veel geld aan het verbeteren van hun centrumlocaties. Denk aan de centra van Almere of Nieuwegein of het Schouwburgplein in Rotterdam. De binnenstad is immers hun visitekaartje en economische motor. Die strategie is begrijpelijk, maar heeft een schaduwzijde: er blijft weinig geld over voor pleinen en parken in...
  Download PDF
 • vp-krimp-klein

  Krimpen met perspectief

  Whitepaper van Stamm cmo april 2012
  Scholen in Drenthe kampen met dalende leerlingaantallen. Naar verwachting krimpt het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in de periode tussen 2011 en 2020 met 13%, in sommige Drentse gemeenten zelfs met 30%. Dat dit grote gevolgen zal hebben voor het basisonderwijs is evident. Concreet gaat het om een daling van 6.550 kinderen in Drenthe...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (260) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches