of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • gedragsanalyse

  Doen en laten

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2014
  In de voorliggende publicatie beschrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een gedragsanalysekader dat gedragskennis koppelt aan effectieve beleidsinstrumenten voor het bevorderen van milieuvriendelijk gedrag. Het gedragsanalysekader bestaat uit een set gestructureerde vragen. Om een eerste indruk te krijgen van het type vragen dat...
  Download PDF
 • winkelgebied

  De noodzaak van structurele vernieuwing van de winkelstructuur

  Whitepaper van NRW januari 2014
  Winkelgebieden veranderen… De kwaliteit van winkelgebieden is meer dan ooit onderwerp van discussie in Nederland. Winkelgebieden vallen minder vanzelfsprekend in de smaak bij het publiek dan voorheen. De frequentie van bezoek aan winkelgebieden is afgenomen. Internet maakt het mogelijk te winkelen vanuit huis. Daarnaast staan de...
  Download PDF
 • omgevingswet-voor-wpb

  Kennis maken met decentrale overheden

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving oktober 2013
  Het omgevingsbeleid is gedecentraliseerd. Dit betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen (de decentrale overheden) de afgelopen jaren stapsgewijs verantwoordelijk zijn geworden voor grote delen van het Nederlandse beleid voor water, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en verstedelijking. Zij moeten dus (strategisch) omgevingsbeleid...
  Download PDF
 • belegger-vastgoed

  Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

  Whitepaper van Bouwstenen voor scoiaal december 2013
  Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden...
  Download PDF
 • Infra-actie-4

  Infra actie NR 4

  Whitepaper van BAM Wegen december 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • PDOK

  PDOK en NGR stimuleren Nederlands geodata-gebruik

  Whitepaper van Kadaster januari 2014
  PDOK staat voor ' publieke dienstverlening op de kaart' . Een open initiatief van en voor overheidsorganisaties die geodata voor hergebruik beschikbaar willen stellen. In dit overzichtelijke portaal vindt u geodatasets van nationaal belang. In deze whitepaper leest u waarvoor en hoe u de PDOK datasets kunt gebruiken. U vindt het PDOK...
  Download PDF
 • OverMorgen

  Gratis laadpalen zonder overlast voor de omgeving

  Whitepaper van OverMorgen december 2013
  Door de ervaringen met de aanzienlijke aantallen openbare laadpunten, die OverMorgen al heeft in Nederland, begint er genoeg kennis en ervaring te ontstaan om het ‘huiswerk’ te maken. Als marktpartijen ook snel met innovatieve oplossingen komen voor laadpunten die de impact op de openbare ruimte beperken, zijn er geen grenzen meer...
  Download PDF
 • Samenwerking-Afval-Buitenruimte-Sociaal-Domein

  Kansen creëren door focus op elkaars kwaliteiten

  Whitepaper van KplusV juni 2013
  In dit document geven we antwoord op de vraag hoe u vraagstukken in afval en beheer van de openbare ruimte slim kunt combineren met de ontwikkelingen binnen de Participatiewet. Waar liggen kansen en gezamenlijke doelen? Hoe brengt u een effectieve samenwerking tot stand? Hoe geeft u invulling aan de 'quick wins' en zorgt u er...
  Download PDF
 • infra-actie

  Infra Actie NR 3

  Whitepaper van BAM Wegen september 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • Woningcorporaties

  Informatie voor woningcorporaties

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Of het nu gaat om een eigendomgebonden vraagstuk of vragen over locaties, het Kadaster beschikt over een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele data. Het combineren van datagegevens en het koppelen van databestanden aan andere (GIS-) bestanden kan verrassende en waardevolle informatie opleveren.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (267) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches