of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • OverMorgen

  Gratis laadpalen zonder overlast voor de omgeving

  Whitepaper van OverMorgen december 2013
  Door de ervaringen met de aanzienlijke aantallen openbare laadpunten, die OverMorgen al heeft in Nederland, begint er genoeg kennis en ervaring te ontstaan om het ‘huiswerk’ te maken. Als marktpartijen ook snel met innovatieve oplossingen komen voor laadpunten die de impact op de openbare ruimte beperken, zijn er geen grenzen meer...
  Download PDF
 • Samenwerking-Afval-Buitenruimte-Sociaal-Domein

  Kansen creëren door focus op elkaars kwaliteiten

  Whitepaper van KplusV organisatieadvies juni 2013
  In dit document geven we antwoord op de vraag hoe u vraagstukken in afval en beheer van de openbare ruimte slim kunt combineren met de ontwikkelingen binnen de Participatiewet. Waar liggen kansen en gezamenlijke doelen? Hoe brengt u een effectieve samenwerking tot stand? Hoe geeft u invulling aan de 'quick wins' en zorgt u er...
  Download PDF
 • infra-actie

  Infra Actie NR 3

  Whitepaper van BAM Wegen september 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • Woningcorporaties

  Informatie voor woningcorporaties

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Of het nu gaat om een eigendomgebonden vraagstuk of vragen over locaties, het Kadaster beschikt over een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele data. Het combineren van datagegevens en het koppelen van databestanden aan andere (GIS-) bestanden kan verrassende en waardevolle informatie opleveren.
  Download PDF
 • Herverkaveling-algemeen

  Herverkaveling zit in de genen van het Kadaster

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Landinrichting is een instrument dat gebruikt wordt om een landelijk gebied beter in te richten voor verschillende functies (landbouw, natuur, water, recreatie, verkeer, landschap). Een van de krachtigste nstrumenten uit de Landinrichtingswet en de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is het ruilen van gronden tussen eigenaren en pachters. In...
  Download PDF
 • Senioren-op-de-woningmarkt

  Het woningbezit van senioren in de regio

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Voor de regio Noord-Veluwe heeft het Kadaster een verkennend onderzoek verricht naar het thema “ouderen op de koopwoningmarkt”. Achterliggende reden is dat vergrijzing onder woningbezitters mogelijk op korte termijn al effecten gaat sorteren op de werking van de lokale en regionale markten. Daar, waar de woningmarkt nu al enige jaren...
  Download PDF
 • Kadaster.-Een-schat-aan-informatie

  Kadaster: een schat aan informatie

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Als u met de ogen van het Kadaster naar Nederland kijkt, ziet u land en water gekoppeld aan informatie. Wat is van wie, waar lopen de grenzen en hoe is Nederland vormgegeven onder en boven de grond? En daarnaast ziet u ruimtelijke ontwikkelingen: waar zijn nog mogelijkheden om natuur of water te realiseren of waar kan de landbouwstructuur...
  Download PDF
 • Verkavelen-in-het-landelijk-gebied

  Verkavelen in het landelijk gebied

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Verbetering van de verkaveling kan voor agrariërs jaarlijks grote bedrijfseconomische besparingen opleveren. Immers, grond direct rondom het bedrijf bespaart reistijd en kosten en maakt een meer efficiënte bedrijfsvoering mogelijk. Recent is een aanpak ontwikkeld om op snelle en efficiënte wijze de verkavelingsituatie te...
  Download PDF
 • Stedelijke-herverkaveling

  Stedelijke herverkaveling

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Bij gebiedsinrichting op het platteland kennen we al bijna 100 jaar het principe van herverkaveling. Met succes wordt dit instrument op vrijwillige dan wel wettelijke basis ingezet en worden ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd door gronden te ruilen. Dit principe van gronden ruilen vormt ook de basis van stedelijke herverkaveling. Het...
  Download PDF
 • Infrastructuur

  Infrastructuur

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Onze infrastructuur bestaat onder andere uit wegen, wateren, rails, kabels en leidingen en vormt het bloedvatenstelsel van ons land. Voor dit stelsel is ruimte nodig. Infrastructuur heeft dus invloed op de omgeving en op de rechtssituatie. Daarom is ruimtelijke informatie (en rechtszekerheidsinformatie als onderdeel daarvan) cruciaal voor het...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (251) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches