of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • oecd-voor-wp

  Water Governance in the Netherlands

  Whitepaper van OECD februari 2014
  This report assesses the extent to which Dutch water governance is fit for future challenges and outlines an agenda for the reform of water policies in the Netherlands. It builds on a year-long policy dialogue with over 100 Dutch stakeholders, supported by robust analytical work and drawing on international best practice. The Netherlands has an...
  Download PDF
 • Infra-Actie-nr.-1-2014-1

  Infra Actie NR 1 2014

  Whitepaper van BAM Wegen maart 2014
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • Built-Asset-performance-index

  Global built asset performance index 2014

  Whitepaper van Arcadis april 2014
  The built environment is incredibly important to the health and wealth of a nation. Vibrant cities with good transport networks allow freedom of mobility; water networks provide clean water and take away waste and storm water; first class housing enables active communities to flourish; schools and hospitals improve skills and health and high...
  Download PDF
 • cover-doen-en-laten-advies

  Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2014
  Het dagelijks doen en laten van mensen heeft veel invloed op hun omgeving en op de inrichting van de samenleving. Dat spreekt voor zich: de gedragskeuzes die we elke dag bewust en onbewust maken, vormen de basis voor de vraag naar bijvoorbeeld energie, ruimte, grondstoffen en voeding. Denk aan hoe we ons huis verwarmen, hoe we naar het werk of...
  Download PDF
 • gedragsanalyse

  Doen en laten

  Whitepaper van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maart 2014
  In de voorliggende publicatie beschrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een gedragsanalysekader dat gedragskennis koppelt aan effectieve beleidsinstrumenten voor het bevorderen van milieuvriendelijk gedrag. Het gedragsanalysekader bestaat uit een set gestructureerde vragen. Om een eerste indruk te krijgen van het type vragen dat...
  Download PDF
 • winkelgebied

  De noodzaak van structurele vernieuwing van de winkelstructuur

  Whitepaper van NRW januari 2014
  Winkelgebieden veranderen… De kwaliteit van winkelgebieden is meer dan ooit onderwerp van discussie in Nederland. Winkelgebieden vallen minder vanzelfsprekend in de smaak bij het publiek dan voorheen. De frequentie van bezoek aan winkelgebieden is afgenomen. Internet maakt het mogelijk te winkelen vanuit huis. Daarnaast staan de...
  Download PDF
 • omgevingswet-voor-wpb

  Kennis maken met decentrale overheden

  Whitepaper van Planbureau voor de Leefomgeving oktober 2013
  Het omgevingsbeleid is gedecentraliseerd. Dit betekent dat provincies, gemeenten en waterschappen (de decentrale overheden) de afgelopen jaren stapsgewijs verantwoordelijk zijn geworden voor grote delen van het Nederlandse beleid voor water, natuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit en verstedelijking. Zij moeten dus (strategisch) omgevingsbeleid...
  Download PDF
 • belegger-vastgoed

  Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

  Whitepaper van Bouwstenen voor scoiaal december 2013
  Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden...
  Download PDF
 • Infra-actie-4

  Infra actie NR 4

  Whitepaper van BAM Wegen december 2013
  Infra Actie informeert vier keer per jaar over de projecten van BAM Infra op het gebied van civiele en industriebouw en boven- en ondergrondse infrastructuur. In BAM Infra zijn de volgende bedrijven gebundeld: BAM Civiel, BAM Infratechniek, BAM Rail, BAM Wegen en BAM Infraconsult.
  Download PDF
 • PDOK

  PDOK en NGR stimuleren Nederlands geodata-gebruik

  Whitepaper van Kadaster januari 2014
  PDOK staat voor ' publieke dienstverlening op de kaart' . Een open initiatief van en voor overheidsorganisaties die geodata voor hergebruik beschikbaar willen stellen. In dit overzichtelijke portaal vindt u geodatasets van nationaal belang. In deze whitepaper leest u waarvoor en hoe u de PDOK datasets kunt gebruiken. U vindt het PDOK...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (251) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches