of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • Verkoop-maatschappelijk-vastgoed

  Verkoop maatschappelijk vastgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  Wat is ons vastgoed waard? Op dit moment komt veel gemeentelijk vastgoed in de verkoop. Veelal wordt hiervoor een makelaar ingeschakeld en gaat het project in de ‘platte verkoop’, met een bord in de tuin voor de geïnteresseerde passant.
  Download PDF
 • Wet-Markt-en-overheid

  Wet markt en overheid

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  Wet Markt en Overheid Per 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid (wet MenO) definitief ingegaan. De wet is al in 2012 in werking getreden voor nieuwe economische activiteiten, maar voor bestaande economische activiteiten was een overgangstermijn van 2 jaar opgenomen. De wet MenO is bedoeld om voor bedrijven en overheden gelijke...
  Download PDF
 • Sweo

  Stationsomgevingen

  Whitepaper van Sweco Nederland B.V. maart 2020
  Stationsgebieden zijn nu vaak nog scheidslijnen tussen wijken. Sweco ziet mogelijkheden om ze een verbindende functie te geven – tussen stadsdelen, tussen reizigers en bewoners, tussen verschillende leeftijdsgroepen en culturen, en tussen mens en natuur. In dit whitepaper beschrijven Sander Boekee en Elfi de Wit van Sweco hoe...
  Download PDF
 • budgetneutraal

  Budgetneutraal verduurzamen

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  De vastgoedportefeuille van gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen vertegenwoordigt een grote maatschappelijke waarde. Hoewel langdurig gebruik van vastgoed erg ‘duurzaam’ is, kampen deze gebouwen vaak met een hoog energieverbruik en een slecht energielabel (E, F of G). Hier is vaak veel duurzaamheids-winst te behalen. ...
  Download PDF
 • vp-hanreiking-zon-en-wind

  Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners

  Whitepaper van De Natuur en Milieufederaties
  Inwoners meekrijgen? Zó lukt het! U staat als gemeente voor de opgave om de overgang te maken van fossiele naar duurzame energiebronnen. Dus u stelt beleid vast met een eigen gemeentelijk doel en u doet samen met andere gemeenten een aanbod voor de Regionale Energiestrategie. Voor lokale opwekking van duurzame energie ontkomt u hierbij...
  Download PDF
 • Agile

  Talent: het hart van een agile transformatie

  Whitepaper van EIFFEL februari 2020
  ‘Alwéér een verandering? Kan de organisatie niet even pas op de plaats maken? Een tijdje geen verandering doorvoeren, zodat we gewoon ongestoord ons werk kunnen doen?’ Een veelgehoorde uitspraak bij bedrijven. Een legitieme wens, maar geen veranderingen doorvoeren is voor de organisatie geen optie. De veranderingen in de...
  Download PDF
 • Inkopen-met-de-milieukostenindicator

  Inkopen met de milieukostenindicator

  Whitepaper van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland februari 2020
  Opdrachtgevers willen steeds vaker duurzame oplossingen inkopen. Dit kunnen zij doen door naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen. Hiermee daagt de opdrachtgever de markt uit te verduurzamen en te innoveren. Tegelijkertijd ondersteunt dit ook doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie en de circulaire economie. Om de...
  Download PDF
 • SolarEnergyworks-Feiten

  Feiten over zonne-energie

  Whitepaper van SolarEnergyWorks februari 2020
  Zonne-energie en zonneparken maken steeds meer deel uit van de beoogde energietransitie. Toch zijn er nog steeds veel vragen en misvattingen over zonne-energie. Wat is waar? We zetten 12 van veel voorkomende misvattingen en de feiten op een rij.
  Download PDF
 • HEVO_2

  Financieren en uitvoeren van een duurzaam IHP

  Whitepaper van HEVO B.V. februari 2020
  Een goed IHP is samen bedacht, en wordt ook steeds meer samen gefinancierd. Daarbij komt het grootste deel, vanuit de zorgplicht, voor rekening van de gemeente, maar wordt door de schoolbesturen ook steeds vaker een eigen bijdrage betaald. Bijvoorbeeld als er voor energieneutrale gebouwen wordt gekozen. Scholen hebben hier in de exploitatie...
  Download PDF
 • EIFFEL

  Duurzaamheid in de programmabegrotingen

  Whitepaper van EIFFEL januari 2020
  Hebben gemeenten hun duurzaamheidsambities transparant en tastbaar vertaald in de programmabegroting aan de hand van de Sustainable Development Goals? Helaas is het antwoord veel minder positief dan we op basis van de coalitieakkoorden verwacht hadden.   Een meerderheid van de gemeenten heeft duurzaamheid een herkenbare, transparante...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (291) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches