of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • Companen

  Advies Commissie Bos is oproep tot actie

  Whitepaper van Companen 2020
  Er is actie nodig. Dat stelt de Commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ (Commissie Bos). En dat is ook onze ervaring. Bos ziet drie actiepunten: 1. Ga (ver)bouwen 2. Maak meer gebruik van digitale middelen 3. Werk samen Daar is niemand tegen. Maar hoe doe je dat? Door ‘gewoon te beginnen’. Dat is onze...
 • Signify

  Het ongeëvenaarde besparingspotentieel van slimme LED

  Whitepaper van Signify mei 2020
  De energietransitie is de grootste uitdaging voor Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Signify onder 213 ambtenaren. Dat zorgt voor problemen: Nederland ligt van alle EU-landen het verst achter op de eigen klimaatdoelen, blijkt uit onderzoek van Eurostat. Terwijl slechts 28 procent van de respondenten vindt...
 • Metafoor_4

  Kwartaalbericht Q1 2020. Nieuws en publicaties - grondexploitaties

  Whitepaper van Metafoor mei 2020
  In het Kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van het Kwartaalbericht sluit...
  Download PDF
 • Sweco-Energy-Transition

  Energietransitie: hoe kunt u bijdragen?

  Whitepaper van Sweco Nederland B.V. mei 2020
  Het zesde en laatste rapport in een serie over de energietransitie is gepubliceerd. De serie rapporten maakt onderdeel uit van het 10-jarig kennisprogramma Urban Insight. Het rapport ‘Energy transition, how can you contribute?’ is geschreven door Nederlandse Sweco experts op het gebied van energietransitie in samenwerking met de...
  Download PDF
 • Communicatieplan

  Doorpakken met energietransitie, ook in tijden van Corona

  Whitepaper van SolarEnergyWorks april 2020
  De situatie rondom het Coronavirus is bovenal een kwestie van onze volksgezondheid, waarbij iedereen hoopt op een spoedig einde van deze crisissituatie. Naast alle maatregelen om het virus te beteugelen, neemt de centrale overheid terechte stappen de economie te behoeden voor verwoestende gevolgschade. Maar wat kunnen wij er zelf aan doen om in...
  Download PDF
 • whitepaper_26

  Woningbouwimpuls 2020

  Whitepaper van bbn adviseurs april 2020
  In heel Nederland bestaat een grote behoefte aan woningen. Om de woningbouw te kunnen versnellen, introduceert het Rijk de Woningbouwimpuls voor gemeenten: een subsidie van 1 miljard euro. Gemeenten kunnen voor de zomer 2020 aanvragen hiervoor indienen.       
  Download PDF
 • HEVO_3

  Campusontwikkeling

  Whitepaper van HEVO B.V. maart 2020
  Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te ontwikkelen? We hebben een publicatie geschreven waarin we verschillende aspecten van het begrip 'campus' toelichten. En bovenal bieden we handvatten om, samen met de verschillende betrokken belanghebbenden, campusontwikkeling daadwerkelijk...
  Download PDF
 • Cultureel-erfgoed

  Subsidies Cultureel Erfgoed

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  Welke subsidiemogelijkheden en regelingen zijn interessant voor ons Cultureel Erfgoed? Onze gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit historische en monumentale panden, zoals kerkgebouwen, kastelen, molens en handelsgebouwen. Niet alleen gebouwen kunnen daarbij monumentaal zijn. Ook archeologische en groene objecten behoren in veel...
  Download PDF
 • LEAN

  LEAN ontwerpproces

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2020
  LEAN is een managementfilosofie die al meer dan 50 jaar geleden is ontwikkeld bij Toyota. LEAN is gericht op het versnellen en verbeteren van het proces, door het voorkomen van verspilling. Bij het verbeteren van het proces worden de mensen die het echte werk doen (de werkvloer) nadrukkelijk betrokken. Deze principes worden inmiddels bij veel...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (291) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches