of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ruimte en Milieu

 • HEVO_10

  De nieuwe hybride manier van werken in een inspirerende en gezonde werkomgeving

  Whitepaper van HEVO B.V. april 2021
  Verandering van uw omgeving vraagt om verandering van uw organisatie De wereld waarin we werken was nog nooit zo aan verandering onderhevig als nu. De coronaperiode is daarin een katalysator voor al lopende ontwikkelingen. Ook ontwikkelingen op technologisch, sociaal en economisch gebied veranderen de wereld waarin we werken. Dit resulteert...
  Download PDF
 • bbn-adviseurs-Rekenen-aan-restwaarde

  Rekenen aan restwaarde van een gebouw

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  Bij circulair bouwen willen we de toegepaste materialen later weer opnieuw kunnen inzetten. Om dat goed te kunnen doen, letten we bij het ontwerpen dus op geschiktheid van het materiaal, losmaakbaarheid van producten/elementen en het goed kunnen scheiden van materialen.
  Download PDF
 • bbn-Shopliften

  Shopliften. In vier stappen naar een levendig en aantrekkelijk centrumgebied

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  'Shopliften' is een methode die gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars ondersteunt bij het oplossen van structurele leegstand in (winkel)centrumgebieden. Letterlijk vertaald betekent Shopliften 'winkeldiefstal'. Het achterliggende idee is dan ook om winkel vierkante meters weg te nemen ('te stelen') en te transformeren...
  Download PDF
 • SVn

  Van klimaatakkoord naar keukentafel

  Whitepaper van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten maart 2021
  Als wegbereider in de energietransitie neemt vereniging Klimaatverbond Nederland, met de bij haar aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen, initiatieven op thema’s waarvan wij denken dat die over enkele jaren brede relevantie krijgen. Zo werken we aan koelte, hittestress, CO2-beprijzing, een inclusieve energietransitie én...
  Download PDF
 • bbn-De-meerwaarde-van-een-planeconomische-check

  De meerwaarde van een planeconomische check

  Whitepaper van bbn adviseurs maart 2021
  Bij projecten voor gebiedsontwikkeling is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar aan de gemeente. Alleen duidelijke afspraken kunnen in de praktijk ook correct worden nageleefd. Bij meer dan 95 procent van de projecten stellen gemeente en ontwikkelaar een anterieure overeenkomst op waarin...
  Download PDF
 • Sweco_4

  In een lagere versnelling

  Whitepaper van Sweco Nederland B.V. maart 2021
  Binnen de bebouwde kom moet de maximumsnelheid op veel meer wegen van 50 km/u worden verlaagd naar 30 km/u. Dat is het doel van de motie die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin wordt opgeroepen om een afwegingskader te ontwikkelen waarbij 30 km/u als leidend principe wordt gehanteerd in de bebouwde kom. Volgens de...
 • SAS-Een-Smart-City-worden

  Een smart city worden

  Whitepaper van SAS Nederland maart 2021
  Nieuwe, verbeterde en opkomende technologieën veranderen de manier waarop steden en gemeenten werken. Wanneer een stad informatietechnologieën gebruikt om haar burgers beter te kunnen besturen en dienen, wordt het een "Smart City", oftewel "slimme stad" genoemd. In smart cities gebruiken overheden technologieën...
  Download PDF
 • Metafoor_9

  Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020

  Whitepaper van Metafoor februari 2021
  De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties In dit kwartaalbericht wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de macro-economische kengetallen in het laatste kwartaal van 2020. Evenals in de eerdere kwartalen van 2020 is de woningmarkt nog altijd gespannen. De woningprijzen per m² van...
  Download PDF
 • SolarEnergyWorks.Business-and-nature_1

  Business and nature working together: action by the energy sector to protect wild pollinators

  Whitepaper van SolarEnergyWorks februari 2021
  Het advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van de Europese Commissie een leidraad geschreven voor de energiesector in relatie tot de bestuivers en de biodiversiteit op locaties waar energie grootschalig wordt opgewekt. Deze Europese leidraad voor bedrijven in de energiesector is onderdeel van een bredere implementatie vanuit de...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Ruimte en Milieu (307) Branches Bezuinigingen (1) Bibob (1) Integriteit (1) Leegstand (2) Participatie (1) Vastgoed en overheid (9) Veiligheid (2) Meer branches