of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • nl-nl-pz-handboek-jaarrekening-waterschappen-2011-496x681

  Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Het Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011 is gebaseerd op het BBVW. Het is de tweede publicatie van een handboek over de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen). Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-gemeenten-2011-474x694

  Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  In het Deloitte Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011 worden de bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies besproken.   De tekst van dit handboek is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-Onderwijs-2011-473x694

  Handboek Onderwijsinstellingen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Net als vorig jaar volgen de ontwikkelingen in de onderwijssector elkaar in een snel tempo op. De economische recessie treft ook de sector onderwijs en met de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs staan instellingen voor grote uitdagingen. Behalve de economische crisis zijn ook in 2011 voor u en de sector weer een diversiteit aan...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-woningcorporaties-2011-500x678

  Handboek Woningcorporaties 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Het jaar 2011 geldt als een jaar waarin voor de corporatiesector een aantal belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo is na een lange aanloopperiode Richtlijn 645 (RJ 645) begin 2011 definitief vastgesteld, waarin een aantal fundamentele wijzigingen zijn opgenomen ten aanzien van bijvoorbeeld waardering van het vastgoed. Deze richtlijn...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-zorginstellingen-2011-502x681

  Handboek Zorginstellingen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  De wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zorginstellingen volgen zich in een hoog tempo op. Hierdoor worden zorginstellingen blijvend geconfronteerd met een groot aantal veranderingen. Zo heeft de wijziging van de bekostiging van de kapitaallasten in de care-sector plaatsgevonden die consequenties kan hebben voor de jaarrekening 2011 e.v....
  Download PDF
 • overheidsgeld_1

  Overheidsgeld voor religieuze organisaties

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2011
  Een politiek en bestuurlijk controversieel thema is het financieren of subsidiëren van religieuze organisaties. Veel landelijke aandacht kreeg de motie van de Amsterdamse gemeenteraad in 2009, waarin het gemeentebestuur werd gemaand hiervan af te zien.
  Download PDF
 • Bezuinigen

  Bezuinigingsopgave van gemeenten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2011
  Nederlandse gemeenten staan voor forse bezuinigingsopgaven. Hoe kunnen een dubbel waardensysteem, toenemende maatschappelijke complexiteit en een grote bezuinigingsopgave tegelijkertijd hanteerbaar worden gemaakt? Drie benaderingen om dit krachtenveld te beheersen.
  Download PDF
 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • fin-crsis

  Toezicht op de financiële sector

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  Door de kredietcrisis ligt het toezicht op financiële instellingen en financiële producten onder vuur. Hadden toezichthouders de crisis niet kunnen voorkomen? Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor het toezicht op systeemrisico’s in de financiële sector?
  Download PDF
 • eurotax

  Eurotax en fiscale soevereiniteit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  De Europese Commissie wil het budget van de Europese Unie hervormen. Als de huidige begroting voor de periode 2007-2013 afloopt, moet het anders met de uitgaven, de inkomsten en de besluitvorming daarover.
  Download PDF
Inloggen of registreren