of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • belegger-vastgoed

  Vastgoedsamenwerking tussen gemeenten

  Whitepaper van Bouwstenen voor scoiaal december 2013
  Gemeenten beseffen dat zij de maatschappelijk opgaven van deze tijd niet meer alleen kunnen aanpakken. Samenwerking met andere gemeenten is dan ook een populaire strategie om vraagstukken die beleidsvelden of de gemeentegrenzen overstijgen, ter hand te nemen. Terwijl de laatste twee decennia het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden...
  Download PDF
 • BB-25-2011-cover-special-financi-n

  Special financiën: Risky business

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2011
  De financiële risico’s stapelen zich op voor gemeenten. Tegenvallers bij de verkoop van bouwkavels baren lokale bestuurders veruit de meeste zorgen. Maar vlak ook de toenemende onzekerheden niet uit als gevolg van de decentralisatie van een aantal sociale taken. Meer en meer gemeenten zoeken houvast in risicomanagement.
  Download PDF
 • BB-20-2011-Special-consultancy-vp-klein

  Special consultancy: Externen

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2011
  Minder extern advies. Goedkoper advies. En niet meer standaard voor elk project hulp inroepen. Dat is het devies voor de overheid de komende jaren. De bezuinigingen dwingen overheden slimmer, effectiever te werken, en meer taken zelf te verrichten. En dat kan die overheid ook, beweert een hoogleraar. Voor de adviesbureaus is het slikken....
  Download PDF
 • Eurosceptische-oppositie-versterkt-Europese-Unie

  Eurosceptische oppositie versterkt Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Ook al groeien eurosceptische partijen, hun invloed blijft beperkt omdat ze weinig mogelijkheden hebben direct verzet tegen verdere Europese integratie te plegen. Maar het is de vraag of de Europese Unie de groeiende euroscepsis het hoofd kan bieden .
  Download PDF
 • Filantropie-in-Europese-verzorgingsstaten

  Filantropie in Europese verzorgingsstaten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Filantropie speelt een steeds grotere rol in verzorgingsstaten. Overheden en openbaar bestuurders, die op zoek zijn naar nieuwe manieren om voorzieningen te financieren, zijn zich echter nog niet volledig van de mogelijkheden van filantropie bewust .
  Download PDF
 • De-weeffouten-in-de-EMU_1

  De weeffouten in de EMU

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Achteraf kan worden vastgesteld dat de ernstige problemen waarmee de eurozone te maken heeft, voor een belangrijk deel op weeffouten in de Economische en Monetaire Unie zijn terug te voeren. Veel minder duidelijk is welke die weeffouten zijn en hoe ze zijn ontstaan .
  Download PDF
 • Hervorming-van-de-Europese-Unie

  Hervorming van de Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  In de huidige economische en monetaire crisis komen binnen de Europese Unie pijnlijk een gebrek aan voldoende confederaal en te veel aan intergouvernementeel karakter aan het licht. De oplossing voor de Europese Unie is een (con)federale sprong voorwaarts te maken. Dat kan op diverse beleidsvelden.
  Download PDF
 • Europese-begrotingsregels

  Europese begrotingsregels en investeringen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  De aangescherpte Europese begrotingsregels hebben vergaande, onbedoelde en schadelijke gevolgen voor de mogelijkheden voor provincies, gemeenten en waterschappen om maatschappelijk waardevolle investeringen te doen.
  Download PDF
 • De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

  De toekomst van de lokale rekenkamer

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.
  Download PDF
 • Onbeheersbare-publiekeWerken

  Onbeheersbare publieke werken

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Budgetoverschrijding en vertraging lijken bij publieke werken eerder regel dan uitzondering te zijn. Tal van onderzoeken en (raads)enquêtes versterken het beeld dat de meeste overheidsprojecten mislukken. Ook in de gemeentepolitiek leveren bouwprojecten een risico op.
  Download PDF
Inloggen of registreren