of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • BPM-Report-2011-Cover-High-Res

  Business Process Management in Nederland - 2011

  Whitepaper van Capgemini juni 2011
  Capgemini heeft de tweede editie van het rapport Business Process Management in Nederland uitgebracht. Het rapport maakt duidelijk in welke mate Business Process Management (BPM) wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven...
  Download PDF
 • fin-crsis

  Toezicht op de financiële sector

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  Door de kredietcrisis ligt het toezicht op financiële instellingen en financiële producten onder vuur. Hadden toezichthouders de crisis niet kunnen voorkomen? Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er voor het toezicht op systeemrisico’s in de financiële sector?
  Download PDF
 • eurotax

  Eurotax en fiscale soevereiniteit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2010
  De Europese Commissie wil het budget van de Europese Unie hervormen. Als de huidige begroting voor de periode 2007-2013 afloopt, moet het anders met de uitgaven, de inkomsten en de besluitvorming daarover.
  Download PDF
 • waterpraat_1

  Doorbreek het waterpraatcircuit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2010
  Met de tegenwind van de ongekend heftige economische crisis ontkomt ook de watersector niet aan een besparingsronde. Dat kan door een systematische scheiding van collectieve en individuele waterdiensten en een forse besparing op de dienstverlening.
  Download PDF
 • rapport-heroverweging

  Brede heroverwegingen openbaar bestuur

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
  Openbaar Bestuur Onder leiding van drs. Kalden richt de werkgroep Openbaar Bestuur zich op de bestuurlijke organisatie en de daarmee samenhangende kosten van Nederland. Dit richt zich voornamelijk op het aantal ambtenaren bij de verschillende bestuurslagen en de mogelijkheden deze te reduceren. De besparingen komen voort uit een andere...
  Download PDF
 • toneel

  Advisering over kunstsubsidies

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2010
  Vanaf 1 januari 2009 worden aanvragers van cultuursubsidies in twee categorieën onderverdeeld: zij die behoren tot de basisinfrastructuur en alle anderen. Deze indeling gaat gepaard met de gelijktijdige opheffing van de tot voor kort bestaande toetsings- en controlebevoegdheid van de Tweede Kamer.
  Download PDF
 • politiepet-resized-97x141

  Aanvullend onderzoek politie Gelderland-Midden

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2010
  De commissie-Cornielje deed 2,5 jaar geleden onderzoek naar aantijgingen over wantoestanden bij de politie Gelderland. Diverse bronnen melden essentiële verschillen tussen conceptversie en eindrapport. Cornielje concludeerde dat er geen sprake was van machtsmisbruik en intimidatie bij het korps Gelderland-Midden. Maar in de conceptversie...
  Download PDF
 • Kracht-van-de-stad

  De economische kracht van de stad

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2009
  Tijdens de laatste eeuw heeft de stad niet aan economische betekenis ingeboet, maar zijn er wel duidelijke verschuivingen in de verhouding tussen economische sectoren, tussen stad en platteland en tussen wijken binnen de stad. De stad blijft belangrijk, zeker in economisch opzicht, maar heeft minder het primaat dan vroeger. Wat zijn de oorzaken...
  Download PDF
 • schulden

  Een nieuwe schuldencrisis?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2009
  In de publicitaire schaduw van de huidige schulden- en conjunctuurcrisis ontwikkelen zich bijna onopgemerkt de ingrediënten van een volgende schuldencrisis in de eurozone. De Europese Commissie en de Europese Centrale Bank moeten ingrijpen.
  Download PDF
 • BB25-2010-vp

  Overzicht Overige Extra Middelen 2009

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2010
  Gemeenten verdienen flink aan neveninkomsten zoals rente, dividend en grondexploitatie. Aan deze Overige Eigen Middelen (OEM) haalden de gemeenten vorig jaar gezamenlijk 1,4 miljard euro op, zo blijkt uit onderzoek van Haute Equipe in opdracht van Binnenlands Bestuur . Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van bijna 100 euro per inwoner; 40 euro...
  Download PDF
Inloggen of registreren