of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • euro-vlag

  De euro en de les van Padoa-Schioppa

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  In de maanden voor zijn dood op 18 december 2010 raakte de prominente Italiaanse econoom Tommaso Padoa-Schioppa steeds meer geïrriteerd over de ontstane druk op de euro. Doemscenario’s die de ondergang van de euro voorspelden, klonken alsmaar luider. Hij maakte zich niet ten onrechte druk.
  Download PDF
 • faillissement

  Aanbesteden in tijden van crisis

  Whitepaper van Hekkelman mei 2012
  Aanbesteden in het huidige economische tij brengt voor aanbestedende diensten voordelen met zich mee, bijvoorbeeld doordat er scherpe prijzen worden geboden. Daarnaast komt de uitzonderingsgrond voor executieverkopen in beeld. Dit is de mogelijkheid om door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (lees:...
  Download PDF
 • Revolverende-fondsen-in-Nederland

  Revolverende fondsen in Nederland

  Whitepaper van KplusV mei 2012
  Om de voor Nederland zo belangrijke groei in ondernemerschap en innovatie mogelijk te maken, zijn het Rijk, provincies en gemeenten op zoek gegaan naar alternatieven voor subsidies. Een goed alternatief voor traditionele subsidies blijkt financiering vanuit een revolverend fonds te zijn. In onze ogen een begrijpelijke keuze: •Er zijn...
  Download PDF
 • BB09-special-Financi-n

  Special Financiën

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2012
  Het zijn onzekere tijden voor de gemeentefinanciën, zeker zolang niet duidelijk is hoeveel het Rijk gaat bezuinigen op het gemeentefonds. Maak dan maar eens een betrouwbare meerjarenraming. Toch moet het. Sneller begroten kan zelfs. Er moet wel financieel scherp aan de wind worden gevaren. Stresstesten helpen het lokaal bestuur daarbij....
  Download PDF
 • Tegenkracht-organiseren

  Tegenkracht organiseren

  Whitepaper van Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling december 2011
  Maatschappelijke sectoren als onderwijs, zorg en welzijn kunnen leren van de kredietcrisis in de financiële sector. De manier waarop werkwijzen productief starten en gaandeweg perverse effecten vertonen, legt een opmerkelijke parallel bloot. In het advies Tegenkracht organiseren schetst de RMO waarom deze perverse effecten kunnen ontstaan...
  Download PDF
 • BAN-Whitepaper

  HRM voorop bij organisatieontwikkeling?

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland februari 2012
  Het is de tijd van bezuinigingen. HRM moet zich staande zien te houden in tijden van kaasschaven, kerntaken-discussies en samenwerkingsvormen. Er moet meer gedaan worden met minder mensen en middelen. Dus we verwachten steeds meer van onze medewerkers en een goed HRM-beleid is een van de sleutels tot succes. Maar waar staat de gemeente nu met...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-jaarrekening-waterschappen-2011-496x681

  Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Het Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011 is gebaseerd op het BBVW. Het is de tweede publicatie van een handboek over de Bepalingen beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (Waterschapswet, Waterschapsbesluit, Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen). Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-gemeenten-2011-474x694

  Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  In het Deloitte Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011 worden de bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies besproken.   De tekst van dit handboek is gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de Circulaire uitgangspunten gemodificeerd...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-Onderwijs-2011-473x694

  Handboek Onderwijsinstellingen 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Net als vorig jaar volgen de ontwikkelingen in de onderwijssector elkaar in een snel tempo op. De economische recessie treft ook de sector onderwijs en met de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs staan instellingen voor grote uitdagingen. Behalve de economische crisis zijn ook in 2011 voor u en de sector weer een diversiteit aan...
  Download PDF
 • nl-nl-pz-handboek-woningcorporaties-2011-500x678

  Handboek Woningcorporaties 2011

  Whitepaper van Deloitte december 2011
  Het jaar 2011 geldt als een jaar waarin voor de corporatiesector een aantal belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zo is na een lange aanloopperiode Richtlijn 645 (RJ 645) begin 2011 definitief vastgesteld, waarin een aantal fundamentele wijzigingen zijn opgenomen ten aanzien van bijvoorbeeld waardering van het vastgoed. Deze richtlijn...
  Download PDF
Inloggen of registreren